DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 167
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2552การจัด event กับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอณัติพล รักเดชเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2560การประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรม และภาพลักษณ์ของวัด ที่ส่งผลต่อค่านิยมในการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรมของสาธุชนใน เขตบางนา กรุงเทพมหานครพระมหากฤษดา นนทวงษ์เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2552การเปรียบเทียบระดับการรับรู้ต่อประเภทของแหล่งข้อมูลกับระดับการตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือต่างประเทศที่มีชื่อเสียงของคนกรุงเทพมหานครวิภาดา อินทรโชติเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2558การเปรียบเทียบระหว่างอิทธิพลของความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการกับการส่งเสริมการ จำหน่ายที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการซ้ำกับธุรกิจเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครภาณุพร หาญธีระชัยกุลเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2558การเปรียบเทียบระหว่างอิทธิพลของภาพลักษณ์ร้านค้าที่มีชื่อเสียงด้านคุณสมบัติของตรา สินค้าส่งผลกระทบต่อความผูกพันในตราสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้ที่เริ่มทำงานใน เขตกรุงเทพมหานครมุนินทร์ นิลวงษานุวัติเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2560การรับรู้คุณค่าของช่องทางออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ของกลุ่มข้าราชการครูในจังหวัดสมุทรสาครกรกช สุภาเนติรัตน์เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2561การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและความชื่นชอบในตราสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางแบรนด์เกาหลีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมกราภา วงค์ชัยเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2561การรับรู้คุณค่า ภาพลักษณ์องค์กร ความไว้เนื้อเชื่อใจต่อตราสินค้า ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีต่อตราสินค้าของนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมต่อสถาบันการเงินที่จำหน่ายกองทุนรวมสุธิษา สิงห์ทองเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2562การรับรู้คุณภาพการบริการ การรับรู้การส่งเสริมการขาย การรับรู้ภาพลักษณ์ทางสังคม การรับรู้ค่านิยมทางสังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของไทยเพื่อเดินทางไป ประเทศญี่ปุ่นนิติพงศ์ มานะพงศ์เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2562การรับรู้คุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการเรียนการสอน ความพึงพอใจต่อสถาบันที่กำลังศึกษาที่ส่งผลต่อความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน: กรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกศมณี รอดสายเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์; ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
2559การรับรู้คุณภาพและการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทผักออร์แกนิคของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครกตัญญู คณิตศาตรานนท์เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2559การรับรู้ด้านนวัตกรรมและการใช้กลุ่มบุคคลมีชื่อเสียงส่งผลต่อความไว้วางใจในตราสินค้าเครื่องสำอางไทยของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครเรณุกา คุ้มทรัพย์สิริเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2559การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการทำกิจกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ (Eco Car) ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการจันทร พันธ์ภักดีวงษ์เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2552การรับรู้ต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับการตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้ชายวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครพิสิฐ ชัยวิริยะเกษมเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2559การรับรู้ถึงความเสี่ยงและการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครปาริชาต ประภาสัยเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2561การรับรู้ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าและการรับรู้คุณภาพของสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อของเล่นจากประเทศจีนผ่านทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครChunying Guoเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2560การรับรู้ประโยชน์ ความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบิน ต้นทุนต่ำกมลวรรณ เก็งสาริกิจเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2560การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครพรชนก เหลืองอ่อนเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2559การรับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้านอาหารญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครนัฐกานต์ เครือชัยแก้วเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2555การรับรู้ภาพลักษณ์สินค้าที่ส่งผลต่อค่านิยมในการเลือกใช้เครื่องปรุงอาหารไทยสำเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครวิภาวี ทั่วจบเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
Showing results 1 to 20 of 167
 next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback