DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author ชลวิช สุธัญญารักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 21
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2558การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว ย่านสยามสแควร์พิชญา วัฒนรังสรรค์ชลวิช สุธัญญารักษ์
2560การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ศศลักษณ์ พอลลาร์ดดวงธิดา นันทาภิรัตน์; ชลวิช สุธัญญารักษ์
2557การรับรู้อรรถประโยชน์และภูมิทัศน์การบริการที่มีผลต่อความภักดีสำหรับร้านกาแฟพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานครพจวรรณ ภัทรศิลสุนทรสมยศ วัฒนากมลชัย; ชลวิช สุธัญญารักษ์
2559การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของเส้นทางการท่องเที่ยวอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเบญญทิพย์ ทองวิไลชลวิช สุธัญญารักษ์
2559การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจในการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการทางน้าของการท่องเที่ยว ที่หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยองณัฐณิชา หนองหงอกชลวิช สุธัญญารักษ์
2559การศึกษาความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในรูปแบบ DRIVE-THRU ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลธนีนาถ พงศ์วิสุทธิรัชต์ชลวิช สุธัญญารักษ์
2559การศึกษาแรงจูงใจ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเมียนมานาวิน เกตุรวมชลวิช สุธัญญารักษ์; ดวงธิดา นันทาภิรัตน์
2560ความคาดหวัง ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวคุนหมิง (Kunming) ที่ขับรถมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้เส้นทาง R3AJie Huภูเกริก บัวสอน; ชลวิช สุธัญญารักษ์
2557แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาหมู่บ้านโปรตุเกส จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาณาเขต เอี่ยมสุเมธชลวิช สุธัญญารักษ์; ภูเกริก บัวสอน
2558แนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามสุถี เสริฐศรีภูเกริก บัวสอน; ชลวิช สุธัญญารักษ์
2559แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราชให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้สมภพ ศรานุรักษ์ชลวิช สุธัญญารักษ์; ภูเกริก บัวสอน
2559แนวทางการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์อัจฉรา ศรีลาชัยภูเกริก บัวสอน; ชลวิช สุธัญญารักษ์
2557แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา หมู่บ้านอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทิพาพร ไตรบรรณ์ชลวิช สุธัญญารักษ์; ภูเกริก บัวสอน
2559แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยว เชิงนิเวศเจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีนุชนารถ จันทร์แรมชลวิช สุธัญญารักษ์; ภูเกริก บัวสอน
2559แนวทางการสร้างกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารระดับกลาง กรณีศึกษา: ร้านอาหารแรด อร่อยเลิศวรารัตน์ ศรีธนะรัตน์ชลวิช สุธัญญารักษ์
2557ปัจจัยความสำเร็จต่อการให้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียอดิเทพ กำแพงเสรีชลวิช สุธัญญารักษ์
2560ปัจจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อมาชมมวยไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาตินปภัสร์ ชูสุวรรณภูเกริก บัวสอน; ชลวิช สุธัญญารักษ์
2559ปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซื้อเบเกอรี่แบบซื้อกลับบ้าน (Take Home) จากร้านเบเกอรี่ที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานครศิลาพร วิภาสสุวรรณภูเกริก บัวสอน; ชลวิช สุธัญญารักษ์
2559ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการซ้ำของลูกค้าร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทราเมน ในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตณัฐเกียรติ พุทธจงชลวิช สุธัญญารักษ์
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดสุพรรณบุรีวรรณวิศา จิตใจกล้าชลวิช สุธัญญารักษ์
Showing results 1 to 20 of 21
 next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback