DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 41 to 60 of 92
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการสมาร์ทโฮมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอภิพงศ์ เผือกอิ่มศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
2562ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครณัฏฐ์กร ชื่นวัฒนพงศ์ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครZhang Danศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้โมบายแอพเพื่อการจองคิวของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครสุมาลิน กางทองศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์สีเขียวของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครปฐพี สุทธิวัฒนกุลศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าไอทีทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครสุพิกา เพชรพิทักษ์ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความง่าย ความมีประโยชน์ และความตั้งใจใช้ระบบ การชำระเงิน SAMSUNG PAY ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอัครภาส เกียรติเสริมขจรศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์และการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครชลชญา ศรีชัยปัญหาศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ระบบคลาวด์พีโอเอสของร้านค้าปลีกในกรุงเทพมหานครนุชจมาศ ศิริคำศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
2563ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้สมาร์ทวอทช์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครสิทธิพร ปานเปาว์ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของประชาชนในกรุงเทพมหานครณภัทร อติคุณธนินศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ไร้คนขับของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพิทยุตม์ เพชรพิฆาฏศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจและการใช้โมบายแอปสำหรับเรียกรับบริการผู้รับส่งสิ่งของของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครสายชล เลิศพิทักษ์ธรรมศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจและการใช้ระบบการชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด ของประชาชนในกรุงเทพมหานครพรไพลิน อัมพผลินศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจและการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสตรีในกรุงเทพมหานครบุษตรี วีระสิทธิ์ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
2562ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ การรับรู้ความคุ้มค่า และความตั้งใจด้านพฤติกรรมของลูกค้าร้านอาหารริมแม่น้ำสรรชุดา พลายบัวศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจและความภักดีต่อร้านผลิตภัณฑ์ฟาสต์แฟชั่นของลูกค้าในกรุงเทพมหานครชัยชาญ ลิขสิทธิ์วัฒนกุลศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความยินดีจ่ายเพิ่มมากขึ้นของคนกรุงเทพมหานครเพื่อทางเลือกการท่องเที่ยวที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมกิตติธัช แสงสวิทย์ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจใช้อุปกรณ์แบบสวมใส่ได้ ของประชาชนในกรุงเทพมหานครชลิดา กรณ์ใหม่ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
2562ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อกระเป๋าถือระดับหรูของสตรีในกรุงเทพมหานครณัฐสิทธิ์ ตั้งสุจริตธรรมศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
Showing results 41 to 60 of 92
< previous   next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback