DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author ศศิประภา พันธนาเสวี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 109
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2560กลยุทธ์การขายที่เน้นทางด้านพนักงานขายของทฤษฎีการขายไอดาสที่ส่งผลต่อผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ของโครงการหมู่บ้านวราพร ตำบลบ้านบ่อ ในจังหวัดสมุทรสาครกรรณิการ์ เนาวแสงศรีศศิประภา พันธนาเสวี
2560กลยุทธ์การค้าปลีก (ร้านสะดวกซื้อ) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้าน Banthon Oriental Supermarket in Bath, United Kingdomธันยานี เคนคำภาศศิประภา พันธนาเสวี
2559กลยุทธ์การเจาะตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าของประชากรวัยทำงานทั้งชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานครจุฑามาศ พัดวิจิตรศศิประภา พันธนาเสวี
2559กลยุทธ์การตลาดเฉพาะทางที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร:กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์ลิโดและเฮาส์ธำรง คงอินทร์ศศิประภา พันธนาเสวี
2562กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) ที่ส่งผลต่อการเลือกเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sport) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา เกม ROVศุภกิตติ์ โพธิ์สุวรรณศศิประภา พันธนาเสวี
2561กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ธัญวลัย หงษ์ทองศศิประภา พันธนาเสวี
2567กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านสุกี้จินดา หมาล่าสายพาน หม้อไฟ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอัญตรา ปฐมชัยวาลย์ศศิประภา พันธนาเสวี
2560กลยุทธ์การตลาดเชิงสัมพันธภาพที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริการกำจัดแมลง ของบริษัท แคร์พลัส จำกัดนันท์นภัส หาญตระกูลศศิประภา พันธนาเสวี
2560กลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นความเป็นสังคมเมืองที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมีเนียมของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีอัญญาลักษณ์ คูพรรคสกุลศศิประภา พันธนาเสวี
2562กลยุทธ์การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครภคมน เนตรไสวศศิประภา พันธนาเสวี
2567กลยุทธ์การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางวีแกนของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในกรุงเทพมหานครณัฐมล คงทนศศิประภา พันธนาเสวี
2563กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ JD Central ของผู้บริโภค เขตกรุงเทพมหานครชัญญกัลย์ เลอ วอง ฮวนศศิประภา พันธนาเสวี
2560กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสุพิณญา โมสิกานนท์ศศิประภา พันธนาเสวี
2559กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เื่อการตลาดที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครกาญจนา คนจริงศศิประภา พันธนาเสวี
2566กลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารสุกี้ตี๋น้อยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอภิษฎา อภิชาติก่อเกษมศศิประภา พันธนาเสวี
2566กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มผสมวิตามิน VIT A DAY ของผู้บริโภคในประเทศไทยวโรธร หงษ์ทองศศิประภา พันธนาเสวี
2566กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัดอนพัทย์ พัฒนวงศ์วรัณศศิประภา พันธนาเสวี
2561กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์เชิงประสบการณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา ร้านเอ็มเค ไลฟ์ สาขาศูนย์การค้า ดิเอ็มควอเทียร์พรชนก ร่วมฤดีกูลศศิประภา พันธนาเสวี
2566กลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคผ่านช่องทางผสมผสาน ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครประพิณพักตร์ ศิรินาลัยศศิประภา พันธนาเสวี
2564กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน "ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)" ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงแรม 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไตรภพ ขันธรรมศศิประภา พันธนาเสวี
Showing results 1 to 20 of 109
 next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback