DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author ศศิประภา พันธนาเสวี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 27
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2560กลยุทธ์การขายที่เน้นทางด้านพนักงานขายของทฤษฎีการขายไอดาสที่ส่งผลต่อผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ของโครงการหมู่บ้านวราพร ตำบลบ้านบ่อ ในจังหวัดสมุทรสาครกรรณิการ์ เนาวแสงศรีศศิประภา พันธนาเสวี
2559กลยุทธ์การเจาะตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าของประชากรวัยทำงานทั้งชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานครจุฑามาศ พัดวิจิตรศศิประภา พันธนาเสวี
2559กลยุทธ์การตลาดเฉพาะทางที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร:กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์ลิโดและเฮาส์ธำรง คงอินทร์ศศิประภา พันธนาเสวี
2560กลยุทธ์การตลาดเชิงสัมพันธภาพที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริการกำจัดแมลง ของบริษัท แคร์พลัส จำกัดนันท์นภัส หาญตระกูลศศิประภา พันธนาเสวี
2559กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เื่อการตลาดที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครกาญจนา คนจริงศศิประภา พันธนาเสวี
2559กลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสายการบินที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ สายการบินระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิณัฐกาณต์ ชินวงศ์อมรศศิประภา พันธนาเสวี
2559กลยุทธ์แฟชั่นรวดเร็ว (Fast Fashion) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครกมลทิพย์ แว่นแก้วศศิประภา พันธนาเสวี
2559กลยุทธ์ราคาแบบส่วนลด และส่วนยอมให้ (Discounts and Allowances) ที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกรจากร้านสุริยาการเกษตร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรรัตนา อินทจันทร์ศศิประภา พันธนาเสวี
2560การโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ สก๊อต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครณัฏฐ์หทัย เจิมแป้นศศิประภา พันธนาเสวี
2559การจัดการด้านการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบ ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการอาหารไทยอริยา ส่งแสงชัยศศิประภา พันธนาเสวี
2560การใช้กลยุทธ์การสร้างนักธุรกิจหน้าใหม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เถ้าแก่น้อยธีรวัฒน์ ธรรมกัลยาศศิประภา พันธนาเสวี
2560การศึกษาถึงอิทธิพลของกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีต่อความภักดีของพันธมิตรทางธุรกิจ: กรณีศึกษาธุรกิจบริการขนส่งสาธารณะผ่านเครือข่าย Online Applicationศุภวัฒน์ ตระกูลวีรศักดิ์ศศิประภา พันธนาเสวี
2560การศึกษาถึงอิทธิพลของการหลอมรวมสื่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ณัฐธัญ โอกาศศศิประภา พันธนาเสวี
2560การสร้างคุณค่าร่วมที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคต่อบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครวรวัฒน์ สายสีนวลศศิประภา พันธนาเสวี
2559การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ค่ายมวย (Boxing Gym) เพื่อการออกกำลังกาย ในเขตกรุงเทพมหานครภัทรวดี เหรียญมณีศศิประภา พันธนาเสวี
2560กิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าบริษัท เอไอเอ จำกัดของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครธันยพรรัฐ จิรจรัสธนาศศิประภา พันธนาเสวี
2559คุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัข Natural & Premium แบรนด์ V CARE U ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกัญจพร วงศ์ศิริสินศศิประภา พันธนาเสวี
2559คุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคภายในเขตกรุงเทพมหานครและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณัฐรดา ประสงค์ทรัพย์ศศิประภา พันธนาเสวี
2560นวัตกรรมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของค่าย Intel และ AMD ของผู้บริโภควัยรุ่นตอนปลายถึงวัยทำงานในกรุงเทพมหานครจิโรจ กาญจนกุญชรศศิประภา พันธนาเสวี
2559ปัจจัยทางการตลาดผ่าน Mobile Marketing ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีผลต่ออิทธิพลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลด Application SCB UP2ME ของผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครภัคญดา ธีรชัยชาญศศิประภา พันธนาเสวี
Showing results 1 to 20 of 27
 next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback