DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 21 to 40 of 167
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2562การวิเคราะห์คุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและ ค่านิยมทางสังคมที่ส่งผลต่อการยอมรับในตัวสินค้าและการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานครเจนจิรา ภาคบุบผาเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2542การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบถึงการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจประเภทเครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป และสินค้าจำเป็นในภาวะเศรษฐกิจของไทยระหว่าง พ.ศ. 2542 ถึง 2544เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์-
2560การศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเอง ภาพลักษณ์องค์กร และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษาอาจารย์อุ้มอภัสนันท์ พุทธามาตย์เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2555การศึกษาเพื่อวางต้นแบบกลยุทธ์การดำเนินวิสาหกิจกลุ่มทอผ้า : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง จังหวัดสุพรรณบุรีกิตติ ตราทองไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว; เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2561การศึกษาภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ตราสินค้า และค่านิยมส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ ในเขตกรุงเทพมหานครพรรัตน์ รูปสูงเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2553การศึกษาระดับการรับรู้และระดับความน่าสนใจของผู้บริโภคที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2552- ธันวาคม พ.ศ. 2552: ศึกษาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครธันวา ลิ่วเฉลิมวงศ์เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2558การศึกษาอิทธิพลของค่านิยมทางศิลปวัฒนธรรมกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับกลาง ในเขตพระรามเก้า สาทร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ที่ส่งผลต่อรูปแบบที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุดสิทธิชัย พันธ์ธัญกิจเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2555การสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อการลดความเสี่ยงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำอังกูร กิจเจริญเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2559การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของวัดใน เขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานคร และการมีส่วนร่วมของสาธุชน ต่อกิจกรรมทางศาสนาเพื่อชุมชนในเขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพมหานครณัฐธีร์ พัฒนพรเศวตโชติเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2552กิจกรรมการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อระดับความตั้งใจซื้อครีมบำรุงผิวพรรณของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานครอภิชาติ ธนะสิทธิชัยเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2561ความคาดหวัง กลุ่มอ้างอิง การรับรู้ค่านิยมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ ดูแลร่างกายภายใต้แบรนด์ของสินค้ากีฬาในเขตกรุงเทพมหานครกรัณฑ์ สืบสายหาญเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2560ความคาดหวังเกี่ยวกับสินค้า ความไว้วางใจในตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแป้งศรีจันทร์ภายใต้บรรจุภัณฑ์ใหม่ ของคนในกรุงเทพมหานครณัฏฐ์จิรา รพีบุณยาพรเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2558ความคาดหวังคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีในการใช้บริการ QR Code ในการเลือกซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครบุญฤทธิ์ หวังดีเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2561ความคาดหวังตัวสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้าและความภักดีในตราสินค้า ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ซื้อนาฬิกาอัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานครจตุพร สุขศรีเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2561ความคาดหวังในสินค้า ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางรีแบรนด์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครวิไลพร โรบินสันเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2560ความคาดหวังและปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมรี วงษาสนเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2561ความตระหนักถึงสินค้า ความไว้วางใจของผู้บริโภคและคุณภาพของข้อมูลที่จะส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารส่งถึงที่หมายของผู้บริโภคไทยในเขตกรุงเทพมหานครShenmei Luoเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2562ความต้องการของแต่ละบุคคล การมีส่วนร่วม การรับรู้ด้านคุณค่า และความคาดหวังด้านบริการ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้เกษียณอายุงาน ของประเทศไทยในจังหวัดปทุมธานีกชพรรณ รักษีเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์; ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
2552ความตั้งใจในการใช้บริการสถานเสริมความงามของเพศที่สาม : กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตสีลมภารดี อั่นบุญศรีเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2558ความพึงพอใจของพนักงานภาคพื้นในการตรวจรับบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการภายหลังการใช้ระบบ Amadeus Altea Reservation System (Altea): กรณีศึกษา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)จารุพัฒน์ พวงไม้เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
Showing results 21 to 40 of 167
< previous   next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback