DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Type Independent Studies

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 271 to 290 of 3107
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2550กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศไทยธรรมสรณ์ ลิ้มประไพพงษ์, 2518อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์; เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
2557กฎหมายป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของสหรัฐอเมริกา (FATCA): ศึกษากรณี การให้ข้อมูลลูกค้าสถาบันการเงินของประเทศไทยวิราภรณ์ พุ่มศรีอัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต; วิลาวรรณ มังคละธนะกุล
2550กฎหมายสิทธิบัตรกับปัญหาการเข้าถึงยารักษาโรคของประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาสุรสิทธิ์ อรุณรัตนากุลอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์; Bailey, Amanda
2550กรณีศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยแนวทางการพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกกับผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย พ.ศ. 2549ขจีรัตน์ คทวณิชกุลนเรศร์ เกษะประกร; ชวลิต อัตถศาสตร์
2558กรณีศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการตลาดแบบปากต่อปากที่มีต่อทัศนคติของการตลาดแบบ ปากต่อปากวิริยะ แก้วเจริญศรีรวิพรรณ สุภาวรรณ์
2552กระบวนการการถ่ายทอดบุคลิกภาพของผลิตภัณฑ์ในการสร้างภาพยนตร์โฆษณาของผู้กำกับ : จากกลยุทธ์สู่แผ่นฟิล์มดวงใจ ชุมนุมมณีธีรพล ภูรัต
2560กระบวนการการผลิตสกู๊ปข่าวของทีมข่าวเฉพาะกิจ สำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์จรูญ ขจรกิตตินทีปฐมา สตะเวทิน; อริชัย อรรคอุดม
2554กระบวนการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ของบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ (เอเจนซี่)ศิรพล พฤทธิพงศ์กูลทิพย์พาพร มหาสินไพศาล
2561กระบวนการตัดสินใจทำศัลยกรรมเสริมความงามของผู้บริโภคกันยพัชร์ วิชญชัยสิทธิ์ปภาภรณ์ ไชยหาญชาญชัย
2558กระบวนการบริหารงานบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในองค์การ กรณี : TOPS Supermarket (บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จำกัด)พรศิริ พรมถันประจวบ เพิ่มสุวรรณ
2562กระบวนการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคผ่านสื่อโฆษณาแบบ 360 องศา จากมุมมองของผู้ผลิตสื่อโฆษณาในประเทศไทยหฤษฎ์ เชิดชูศุภมณฑา สุภานันท์; ปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์
2562กระบวนการสร้างสรรค์ภาพโฆษณาบนสื่อดิจิทัลกับบทบาทผู้แสดงแบบของสินค้าแฟชั่น: กรณีศึกษาการขยายเข้าตลาดใหม่ก้องพงศ์ โรจนพัทธปฐมา สตะเวทิน
2562กระบวนการสื่อสารกับการปรับตัวเพื่อสื่อสารประเพณีท้องถิ่น: กรณีศึกษาประเพณีลอยกระทงในบริบทพื้นที่จังหวัดสุโขทัยลฎาภา ช่างหลอมมนฑิรา ธาดาอำนวยชัย
2561กระบวนการสื่อสารความรักผ่านภาพถ่ายงานแต่งงานเพื่อสร้างความทรงจาที่ยั่งยืนสุวิศิษฏ์ หว่างอุ่นศุภมณฑา สุภานันท์
2561กลยุทธ์ Re-Targeting กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของธุรกิจ SMEs ประเภทวัสดุ อุปกรณ์ และวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิตและแปรรูป (B2B)กิตติชัย ปรีน้อยปฐมา สตะเวทิน
2560กลยุทธ์การขายที่เน้นทางด้านพนักงานขายของทฤษฎีการขายไอดาสที่ส่งผลต่อผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ของโครงการหมู่บ้านวราพร ตำบลบ้านบ่อ ในจังหวัดสมุทรสาครกรรณิการ์ เนาวแสงศรีศศิประภา พันธนาเสวี
2559กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยการส่งออกที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการน้ำมันปาล์มดิบของไทยนฤมล เหรียญมหาสารศศิประภา พันธนาเสวี
2559กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกศันธนีย์ อุ่นจิตติศศิประภา พันธนาเสวี
2560กลยุทธ์การค้าปลีก (ร้านสะดวกซื้อ) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้าน Banthon Oriental Supermarket in Bath, United Kingdomธันยานี เคนคำภาศศิประภา พันธนาเสวี
2060กลยุทธ์การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตในยุคดิจิทัล กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจการบินและบริการ: สายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ สายการบินแอร์เอเชีย และสายการบินนกแอร์ปัณณวัชร์ พิชัยบวรภัสร์ปฐมา สตะเวทิน
Showing results 271 to 290 of 3107
< previous   next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback