DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author สันติธร ภูริภักดี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2555การรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม Life ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครธนภัทธ์ ทองคำใสสันติธร ภูริภักดี
2555การรับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้ามีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในตราสินค้าสตาร์บัคส์ (Starbucks) ในเขตกรุงเทพมหานครรวิช เมฆสุนทรากุลสันติธร ภูริภักดี
2554การศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายเอไอเอสในเขตกรุงเทพมหานครเตือนใจ จันทร์หนองสรวงสันติธร ภูริภักดี
2555การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการและพฤติกรรมของลูกค้านักท่องเที่ยวชาวจีนที่เลือกซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครคังหยู, กวานสันติธร ภูริภักดี
2554การศึกษาส่วนประสมการค้าปลีกของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลที่มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครปัทมวรรณ เกื้อโกมลเดชสันติธร ภูริภักดี
2554การศึกษาส่วนประสมการค้าปลีกของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลที่มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครปัทมวรรณ เกื้อโกมลเดชสันติธร ภูริภักดี
2554การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ "Vaxigrip" กรณีศึกษาแพทย์ในประเทศไทยกิตติ ล้ำลักษณ์เลิศสันติธร ภูริภักดี
2552ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนจันทน์ปนัดดา นพศรีสันติธร ภูริภักดี
2555ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) กับลำดับขั้นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครปิลันธน์ ศิลาวิเศษฤทธิ์สันติธร ภูริภักดี
2552เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับสุภาพสตรีโสดในเขตกรุงเทพมหานครริษฎา แซ่ว่องสันติธร ภูริภักดี
2553ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันภัยของบริษัททิพยประกันภัยผ่านทางธนาคาร (bancassurance) ในเขตกรุงเทพมหานครธนีธร ธนะรัชต์สันติธร ภูริภักดี
2552ระดับความสำคัญของปัจจัยการตลาดที่ผู้ใช้รถยนต์เลือกทำประกันกับบริษัท วิริยะประกันภัย ในเขตกรุงเทพมหานครวิภาพร เหมวิเชียรพานิชสันติธร ภูริภักดี
2554องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และความตระหนักรู้ (brand awareness) ในตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง เอ็ม 150 ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครเพ็ญโสภา ปิ่นพงศาสันติธร ภูริภักดี
Showing results 1 to 13 of 13

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback