DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2561CLC Production (Creative Low Cost Production)อาทิตย์ บัวงามสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล; ปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์
2561การศึกษาคุณลักษณะของเกมออนไลน์ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้เล่นเกมออนไลน์จิตติ ศรีสินธราศุภมณฑา สุภานันท์; สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล
2561การสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มลูกค้าในธุรกิจ ให้เช่าสนามฟุตบอล ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลภูวพัฒน์ ชนะสกลศุภมณฑา สุภานันท์; สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล
2558โครงการจัดตั้งซ็อคเกอร์เซ็นเตอร์ธงชัย พยางพัฒนาไพศาลสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล
2558โครงการจัดตั้งธุรกิจบริการอาหารญี่ปุ่นเชิงสร้างสรรค์ “Kuma House-クマハウス”ภควดี เบญจวังสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล
2558โครงการจัดตั้งรีสอร์ทล้านนาชนม์นิภา ศรีบางสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล
2558โครงการจัดตั้งศูนย์บริการดูแลซ่อมแซมภายในรถยนต์สุชาดา ผิวผลาผลสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล
2558โครงการจัดตั้ง สุนทรีรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่สราทิพย์ หาสุนทรีสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล
2552โครงการบริหารจัดการสินค้าบริโภคไร้น้ำตาลด้วยร้านค้าพัชรพร เจริญพานิชสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล
2558โครงการร้านขนมหวานและอาหารว่างครบวงจร (Sweet Sphere)สุธิชา ภมรเวชวรรณสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล
2553โครงการศึกษาการจัดตั้งบริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร :กฤต เจนพานิชการสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล; ปุณยวีร์ รุจีปูริตานันท์
2560โครงการสนามฟุตบอล Spiderball Stadiumจักรกฤษณ์ มาดวงสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล
2558ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของไทยธนัชพร อัครบวรสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล
Showing results 1 to 13 of 13

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback