DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author ชวลิต อัตถศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2550กรณีศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยแนวทางการพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกกับผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย พ.ศ. 2549ขจีรัตน์ คทวณิชกุลนเรศร์ เกษะประกร; ชวลิต อัตถศาสตร์
2559การคุ้มครองผู้บริโภคจากการสำรองที่นั่งของสายการบินทางออนไลน์: ศึกษาเฉพาะกรณี สัญญาของผู้ให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำสายชล สงวนพันธ์ปวริศร เลิศธรรมเทวี; ชวลิต อัตถศาสตร์
2551การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย : ศึกษากรณีความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์วัฒนา คณาวิทยานเรศร์ เกษะประกร; ชวลิต อัตถศาสตร์
2558การรักษาความลับในกระบวนการอนุญาโตตุลาการของไทยกับหลักความโปร่งใสของ อนุสัญญาว่าด้วยความโปร่งใสในอนุสัญญาว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ ระหว่างนักลงทุนและรัฐผู้รับการลงทุนหทัยชนก ชอบผลศิริชัย มงคลเกียรติศรี; ชวลิต อัตถศาสตร์
2557แนวทางการพัฒนา กฎ ระเบียบ รองรับอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ณภาภัช ไชยบุดดีอัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต; ชวลิต อัตถศาสตร์
2558แนวทางการพัฒนากฎหมายไทยเพื่อควบคุมธุรกิจประเภทธนาคารเงา (Shadow Banking)วรพงศ์ มูลกำบิลศิริชัย มงคลเกียรติศรี; ชวลิต อัตถศาสตร์
2562ปัญหากฎหมายไทยกับการจัดตั้งโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในไทย ภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน (ACIA)รุจิรา เพชรใหม่ศิริชัย มงคลเกียรติศรี; ชวลิต อัตถศาสตร์
2560ปัญหาการโอนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไปก่อตั้งทรัสต์: กรณีศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศวนิดา ศรีถาวรศิริชัย มงคลเกียรติศรี; ชวลิต อัตถศาสตร์
2560ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองของไทยในกรอบกฎหมายประชาคมอาเซียนฐิติรัตน์ สีเหมือนปวริศร เลิศธรรมเทวี; ชวลิต อัตถศาสตร์
2554ปัญหาของคู่สัญญาในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ : กรณีศึกษา อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการใช้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศปริญญา โวทานังอรรยา สิงห์สงบ; ชวลิต อัตถศาสตร์
2553ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในการใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (trustmark) ต่อผู้ให้บริการเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ กรณีศึกษา : เครื่องหมาย DBD verified ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ณฐพงษ์ กองแก้วอรรยา สิงห์สงบ; ชวลิต อัตถศาสตร์
2559ผลกระทบทางกฎหมายต่อกฎหมายไทยในการเข้าร่วมเป็นภาคีข้อตกลงหุ้นส่วน เศรษฐกิจภูมิภาคแปซิฟิก (TPP) ในกิจการไปรษณีย์ไทยสุเมธ ทำมาพรศิริชัย มงคลเกียรติศรี; ชวลิต อัตถศาสตร์
2553พัฒนาการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังพยานหลักฐานของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในคดีแพ่งศศิธร หงษ์ประเสริฐศิรภา จำปาทอง; ชวลิต อัตถศาสตร์
2560หลักเกณฑ์การพิจารณาการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงบริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมันเหนือไหล่ทวีป: กรณีศึกษา บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัดราวิน ไชยทิพย์อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์; ชวลิต อัตถศาสตร์
Showing results 1 to 14 of 14

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback