DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author สุคนธ์ทิพย์ รัตนภูพันธ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 21 to 40 of 52
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2557ความคาดหวังในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขต อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีชฎาพร อรชุนสุคนธ์ทิพย์ รัตนภูพันธ์
2558ความคาดหวังในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้า กีฬาของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีชฎาพร อรชุนสุคนธ์ทิพย์ รัตนภูพันธ์
2558ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการซ้ำของร้านคาร์แคร์ของกลุ่มวัยทำงานและวัยนักศึกษารุ่งนภา ออมสินสมบูรณ์สุคนธ์ทิพย์ รัตนภูพันธ์
2559ความพึงพอใจต่อคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและใช้บริการห้างซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการศักดิ์สิทธิ์ ธรรมาธิวัฒน์สุคนธ์ทิพย์ รัตนภูพันธ์
2558ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความเชื่อมั่นไว้วางใจส่งผลต่อความภักดีของธุรกิจผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อนุชา อรุณทองวิไลสุคนธ์ทิพย์ รัตนภูพันธ์
2558ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ ในเขตกรุงเทพมหานครธัชพล ใยบัวเทศสุคนธ์ทิพย์ รัตนภูพันธ์
2559ความรู้ ความเข้าใจและความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อความภักดีในการเลือกใช้บริการ Netbank ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานครอรวรรณ เรืองรองกวินสุคนธ์ทิพย์ รัตนภูพันธ์
2557ความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ของผู้ที่อาศัยในอาคารชุดและอาคารอยู่อาศัยรวมในเขตกรุงเทพมหานครปี 2557ชนัตร โกวิทสิทธินันท์สุคนธ์ทิพย์ รัตนภูพันธ์
2558ค่านิยมทางสังคมและรูปแบบการดำเนินชีวิตส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสติ๊กเกอร์ในแอพพลิเคชั่นไลน์ของกลุ่มคนวัยทำงานและกลุ่มนักศึกษาติณณวรรธน์ สิริทรัพย์ทวีสุคนธ์ทิพย์ รัตนภูพันธ์
2558ค่านิยมและอิทธิพลจากบุคคลที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจศัลยกรรมความงามธัญชนก สุขแสงสุคนธ์ทิพย์ รัตนภูพันธ์
2558คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ (ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสินใจซื้อ) สินค้าแบรนด์เนมแท้ศศินภา เลาหสินณรงค์สุคนธ์ทิพย์ รัตนภูพันธ์
2557คุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Blackmoreสุดารักษ์ วงษ์เจริญสุคนธ์ทิพย์ รัตนภูพันธ์
2558ทัศนคติความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรม และ คุณลักษณะการใช้งานของเทคโนโลยี ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้เครื่องชำระค่าโทรศัพท์อัตโนมัติ ของประชาชนในกรุงเทพมหานครปี 2558กรวินท์ กรประเสริฐวิทย์สุคนธ์ทิพย์ รัตนภูพันธ์
2557ทัศนคติด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อรถมือสองในเขตกรุงเทพมหานครปี 2557ทนงศักดิ์ ภักดีชนสุคนธ์ทิพย์ รัตนภูพันธ์
2559ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของไอโฟนในเขตกรุงเทพมหานครธันยมล งามเศรษฐมาศสุคนธ์ทิพย์ รัตนภูพันธ์
2558ทัศนคติต่อการใช้งานเว็บไซต์ที่เป็น Pure Click ส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครปี 2558ชินวัฒน์ จงกอร์ปเมธากุลสุคนธ์ทิพย์ รัตนภูพันธ์
2558เนื้อหาของโฆษณารถยนต์ผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์รถยนต์อาทิตย์ อุทัยสุคนธ์ทิพย์ รัตนภูพันธ์
2558ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ำหอมต่างประเทศนุจรี เตชะสุกิจสุคนธ์ทิพย์ รัตนภูพันธ์
2558ประสิทธิภาพการสื่อสารทางตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงส่งผลต่อการตั้งใจซื้อเครื่องสำอางภาณุพงค์ ม่วงอินทร์สุคนธ์ทิพย์ รัตนภูพันธ์
2559ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ส่งผลต่อกระบวนการ การบริหารงานโครงการของผู้บริหารในองค์กรปิยะพงษ์ ตรีสิรินิธิโชติสุคนธ์ทิพย์ รัตนภูพันธ์
Showing results 21 to 40 of 52
< previous   next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback