DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author ชุติมาวดี ทองจีน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 21 to 40 of 156
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2558การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ในกรุงเทพมหานครธนากร สมรรคเสวีชุติมาวดี ทองจีน
2563การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ แรงจูงใจและการดูแลตนเองที่ส่งผลต่อการตัดสินใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในกรุงเทพมหานครปิยะฉัตร เอี่ยมบุญฤทธิ์ชุติมาวดี ทองจีน
2561การสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ คุณภาพการบริการ และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการร้านทำเล็บของผู้หญิงในกรุงเทพมหานครน้ำมนต์ สุขสงวนชุติมาวดี ทองจีน
2558การแสวงหาข้อมูลทางสื่อออนไลน์ การรับรู้คุณค่าตราสินค้า และส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดสำหรับผิวหน้าของกลุ่มวัยทำงานในกรุงเทพมหานครประภาพร เดชกิตติกรชุติมาวดี ทองจีน
2552ความคิดเห็นของนักลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอนฤมล ปั้นทองชุติมาวดี ทองจีน
2563ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ค่านิยม และส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำ ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครวรรณกมล ก้องกิดาการสกุลชุติมาวดี ทองจีน
2564ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกรรมการเงินโมบายแบงก์กิ้ง SCB Easy ในจังหวัดสมุทรปราการนันทิกา วิลัยลักษณ์ชุติมาวดี ทองจีน
2560ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานครสุธิรา อัศวสายวิรุณชุติมาวดี ทองจีน
2565ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของธุรกิจสื่อโฆษณาในช่วงยุคโควิด-19ปาลทิวา โรหิตะศุนชุติมาวดี ทองจีน
2563ความไว้วางใจ ส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ คอนแทคเลนส์ผ่านทางออนไลน์ธมนธรณ์ บุญเรืองชุติมาวดี ทองจีน
2553ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดธนาคารวราลี ทองพุ่มพฤกษาชุติมาวดี ทองจีน
2554ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินเฉลี่ยกับราคาหุ้นสามัญเฉลี่ยของบริษัทตัวแทนกลุ่มพลังงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอดิศักดิ์ อธิมงคลชุติมาวดี ทองจีน
2554ความสามารถในการพยากรณ์ของอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าในตลาดเงินของประเทศไทยสุนิสา จิตรมณีโรจน์ชุติมาวดี ทองจีน
2560คุณค่าตราสินค้า การสื่อสารแบบปากต่อปาก และทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ (วิตามิน) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพิมพรรณ ศรีผลชุติมาวดี ทองจีน
2560คุณค่าตราสินค้า คุณภาพบริการ การสร้างภาพลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครปิยะรัตน์ เอี่ยมจินดาชุติมาวดี ทองจีน
2561เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คุณค่าตราสินค้า และคุณภาพการบริการที่มีผลต่อกระบวนตัดสินใจของผู้ซื้อต่อสายการบินแห่งชาติภูวรักษ์ ไผทรักษ์ชุติมาวดี ทองจีน
2564ทัศนคติ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน และคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทขนส่งอาหารออนไลน์ของร้านอาหารในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกัญจนพร ลิ้มผ่องใสชุติมาวดี ทองจีน
2562ทัศนคติ ความไว้วางใจ และภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นของประชากรกรุงเทพมหานครพชรพล วงษ์เจริญชุติมาวดี ทองจีน
2564ทัศนคติ คุณภาพการบริการ และส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ใช้บริการ 7-Delivery ของเซเว่น อีเลฟเว่น ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเจนจิรา แสงสุ่มชุติมาวดี ทองจีน
2560ทัศนคติต่อสุขภาพ รูปแบบการดำเนินชีวิตและการโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครสุพัตรา อำนวยเกียรติชุติมาวดี ทองจีน
Showing results 21 to 40 of 156
< previous   next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback