DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 27
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2550กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศไทยธรรมสรณ์ ลิ้มประไพพงษ์, 2518อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์; เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
2550กฎหมายสิทธิบัตรกับปัญหาการเข้าถึงยารักษาโรคของประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาสุรสิทธิ์ อรุณรัตนากุลอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์; Bailey, Amanda
2551การคุ้มครองความลับทางการค้า กรณีการดูแลรักษาความลับทางการค้าโดยหน่วยงานของรัฐ มาตรา 15 ภายใต้ พ.ร.บ. ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545ญาตรี สมล่ำอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์; วิชัย อริยะนันทกะ
2558การคุ้มครองงานออกแบบแฟชั่น: กรณีศึกษาเปรียบเทียบกับ Council Regulation 6/2002 of 12 December 2001 On Community Designsสุรัฐกิจ กิตติธัชสุขอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์; ตุล เมฆยงค์
2550การคุ้มครองพันธุ์สัตว์พงศธร สุทธากร, 2525-อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์; ตุล เมฆยงค์
2557การบริหารจัดการสิทธิในสิทธิบัตร กรณีถือสิทธิร่วมกันในนวัตกรรมแบบเปิดนลินี โตงามอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์; ใจรัก เอื้อชูเกียรติ
2557การละเมิดเครื่องหมายการค้า: การนำหีบห่อหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพื่อลวงขายสินค้าของตน (Refilling)ปาณิศา บุญวิวัฒน์อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์; ปัจฉิมา ธนสันติ
2551การให้ความคุ้มครองคุณลักษณะพิเศษของนักกีฬาที่มีชื่อเสียงภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยอุษณีย์ เพียรสุวรรณ์อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์; วิชัย อริยะนันทกะ
2560ความคาบเกี่ยวการคุ้มครองระหว่างสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจารุวรรณ ผลรวยอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์; ปัจฉิมา ธนสันติ
2559ความผิดอันยอมความไม่ได้ของกฎหมายสิทธิบัตรอาณัติ จินดามณีอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์; จุมพล ภิญโญสินวัฒน์
2555ความรับผิดของนิติบุคคลและกรรมการต่อการละเมิดสิทธิในลิขสิทธิ์ชิดพล จารึกดีอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์; วิชัย อริยะนันทกะ
2555ความรับผิดของผู้ขนส่งในการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศสุภาพร สุขรื่นอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์; อดิศร พิพัฒน์วรพงศ์
2550ความรับผิดของเสิร์ชเอ็นจิ้น (search engine) กับกรณีการฉ้อโกงอันเกิดจากการทำการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเว็บเสิร์ชเอ็นจิ้น (click fraud)จุมพล ตรีเพชรสมคุณอรรยา สิงห์สงบ; อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
2551ค่าเสียหายทางแพ่งคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ธีรวัฒน์ จีระกูรวิวัฒน์อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์; กริชผกา บุญเฟื่อง
2550จริยธรรมของอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาททางการค้าลำพลอย ปันธินวนอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์; ธาดา ศาสตรสาธิต
2551แนวคิดและหลักการกำหนดค่าเสียหายทางแพ่งเพื่อลดปริมาณการฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์ทางอาญากิติยา วงศ์จิรัตน์สกุลอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์; วิชัย อริยะนันทกะ
2557ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรกับการแข่งขัน ที่ไม่เป็นธรรม: กรณีศึกษากฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522กรวิกาณ์ โพธิ์ทองอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์; ใจรัก เอื้อชูเกียรติ
2557ปัญหากฎหมายในการนำบิทคอยน์มาใช้สำหรับทำธุรกรรมออนไลน์ในประเทศไทยจุฑารัตน์ ชวดนุชอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์; วินิจฉัย แจ่มแจ้ง
2553ปัญหาการกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษและการเรียกเอาผลกำไรจากผู้กระทำละเมิดลิขสิทธิ์สิริภา วงศ์จิรัตน์สกุลอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์; วิชัย อริยะนันทกะ
2557ปัญหาการคุ้มครองบุคลิกลักษณะตัวละครในงานวรรณกรรมภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537อรนิตย์ พราหมณ์คงอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์; จุมพล ภิญโญสินวัฒน์
Showing results 1 to 20 of 27
 next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback