DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author พรพรหม ชมงาม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 70
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2565กระบวนการตัดสินใจซื้อมีผลต่อความเชื่อมั่นในการเข้าชมเทศกาลดนตรี ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์พรพรหม ชมงาม
2563กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ และใช้บริการ โรงภาพยนตร์ลิโด้ คอนเน็คท์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครณัฐธิดา เสถียรพันธุ์พรพรหม ชมงาม
2559กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทธนากร พ่วงไพบูลย์พรพรหม ชมงาม; ธรรญธร ปัญญโสภณ
2559กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความผูกพันภายในองค์กรของธนาคารอาคารสงเคราะห์เจสัณห์ จุฑาภัทร คีตสินพรพรหม ชมงาม
2561การคัดเลือกข่าวจากคลิปวิดีโอในสังคมออนไลน์ เพื่อนำเสนอในรายการข่าวโทรทัศน์พรรณทิพา จิตราวุฒิพรพรพรหม ชมงาม; พงษ์ วิเศษสังข์; ภัทรภร สังขปรีชา
2561การโฆษณาผ่านสื่อ Youtube กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Skins care ของคนยุค Gen Yวรภร สุจริตสาธิตพรพรหม ชมงาม
2561การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ ของ บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ ความภักดีต่อตราสินค้า ในเขตกรุงเทพวิลาสินี อินทร์สุวรรณพรพรหม ชมงาม
2564การเปิดรับข่าวสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกมาเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ ในเขตกรุงเทพมหานครพัชรภรณ์ เมธาจีรเวชพรพรหม ชมงาม
2564การเปิดรับข่าวสารอุบัติเหตุบนท้องถนนมีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะ ของผู้ใช้เฟซบุ๊กในเขตกรุงเทพมหานครราชัณย์ ตะมาริดพรพรหม ชมงาม
2556การเปิดรับและทัศนคติของผู้หญิงที่มีต่อบทความเชิงโฆษณาในนิตยสารผู้หญิงกรรณิการ์ อุดมมงคลพรพรหม ชมงาม; บุญชาล ทองประยูรย์
2560การศึกษาความสัมพันธ์การรับรู้ตรา ภาพลักษณ์ตรา ต่อการตัดสินใจซื้อตราฮอนด้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครธีร์เดช ฏิระวณิชย์กุลพรพรหม ชมงาม
2559การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อพฤติกรรมการสื่อสารของผู้บังคับบัญชา บรรยากาศการสื่อสาร และการพัฒนาตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชานันทิกานต์ เต็มกันทาพรพรหม ชมงาม; บุญชาล ทองประยูร
2563การศึกษาโฆษณาผ่านแอพพลิเคชันติ๊กต็อก (Tik Tok) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของนักศึกษาหญิงในมณฑลกวางสีตงเหมย ฟางพรพรหม ชมงาม
2561การศึกษาปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ในเรื่องความพึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้ำ ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีณัฐริการ์ ปานมาศพรพรหม ชมงาม
2558การสื่อสารการตลาดของร้านค้าส่งในยุคโมเดิร์นเทรด กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยการสุราอรุณโรจน์ สิริพิพัฒน์ขจรพรพรหม ชมงาม
2564การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ HAPPY SUNDAYณิชารีย์ โสภาพรพรหม ชมงาม
2560การสื่อสารของกลุ่มดะวะฮ์ในการดำรงความเป็นมุสลิมณัฐพงศ์ สวนดีพรพรหม ชมงาม; บุญชาล ทองประยูร
2558การเสาะแสวงหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์และปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์และสถานการณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครกัญญารัตน์ ตรีสินพรพรหม ชมงาม
2561ความคาดหวังและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล(Customization) ของธุรกิจเสื้อผ้าทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานอุกฤษ ทองบุญนุ่มพรพรหม ชมงาม
2563ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลข่าวสารบนเฟซบุ๊ก ที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งต่อข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้สื่อสังคม ในเขตกรุงเทพมหานครอภิญญา ตั้งประสิทธิ์ศิลป์พรพรหม ชมงาม
Showing results 1 to 20 of 70
 next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback