DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author สมยศ วัฒนากมลชัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 34
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2559กรณีศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศ ในการเลือกใช้บริการของโรงแรมไอบิส และโรงแรมโนโวเทลในเขตกรุงเทพมหานครฉัตรชัย สิริวาณีปกรณ์สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล; สมยศ วัฒนากมลชัย
2559การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหนานมดแดง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงจันทร์จิรา สุขบรรจงสมยศ วัฒนากมลชัย; สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล
2566การรับรู้ระดับการให้บริการของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่อการจัดการการท่องเที่ยวแบบฮาลาลในเขตกรุงเทพมหานครณิชาภา รัตนพันธ์สมยศ วัฒนากมลชัย; ดวงธิดา นันทาภิรัตน์
2557การรับรู้อรรถประโยชน์และภูมิทัศน์การบริการที่มีผลต่อความภักดีสำหรับร้านกาแฟพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานครพจวรรณ ภัทรศิลสุนทรสมยศ วัฒนากมลชัย; ชลวิช สุธัญญารักษ์
2559การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการทำงานของพนักงานชาวไทย ในอุตสาหกรรมบริการที่ทำงานในประเทศสิงคโปร์อภิชญา ศักดิ์ศรีพยัคฆ์สมยศ วัฒนากมลชัย
2559การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารทะเล เขตบางขุนเทียนชายทะเล จังหวัดกรุงเทพมหานครกัญสุดา เชิดชูถิ่นสมยศ วัฒนากมลชัย
2564การศึกษาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีเพียงธาร ผลิพืชสมยศ วัฒนากมลชัย
2561การให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์การแข่งขันตามหลัก Five Forces Model และการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันของสถานบริการสถานบันเทิงครบวงจร ในกรุงเทพมหานครในมุมมองของลูกค้าและผู้ประกอบการประสิทธิ์ จักษ์ตรีมงคลสมยศ วัฒนากมลชัย; สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล
2562การให้ความสำคัญและการรับรู้กลยุทธ์การตลาดบริการโดยใช้กลยุทธ์ Q-MARK ของลูกค้าร้านเบเกอรี่คาเฟ่ในจังหวัดภูเก็ตจุฑาทิพย์ ทองศรีสมยศ วัฒนากมลชัย; ภูเกริก บัวสอน
2561ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงแรมในกรุงเทพมหานครเชิดพันธ์ พันธ์สุขสมยศ วัฒนากมลชัย
2562ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อผลกระทบของภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมืองและพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยจิราภรณ์ วงศ์อนุสมยศ วัฒนากมลชัย
2564ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ส่วนประสมทางการตลาด และ ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมียมชนิกานต์ เลิศฤทธิ์กรชัยสมยศ วัฒนากมลชัย
2560คุณภาพการบริการและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารอิสลามในเขตกรุงเทพมหานครนิชาภัทร อันนันนับสมยศ วัฒนากมลชัย
2564แนวทางการพัฒนามาตรวัดและการเสริมสร้างคุณภาพการบริการแผนกบริการส่วนหน้าโรงแรมระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานครปรางทิพย์ ไพศาลจิตต์กุลสมยศ วัฒนากมลชัย; สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล
2563แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา กลุ่มเขาออกท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชเสาวคนธ์ ฟรายเก้อสมยศ วัฒนากมลชัย; สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล
2560ปัจจัยการเลือกแอพพลิเคชันเพื่อจองที่พักออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยว ประเทศไทยLIU XIสมยศ วัฒนากมลชัย
2563ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการฟิตเนสของผู้ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพรรณราย พินิจสมยศ วัฒนากมลชัย
2558ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ห้างสรรพสินค้าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลZirong Liสุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล; สมยศ วัฒนากมลชัย
2565ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สรวงรักษ์ จารุสมบัติสมยศ วัฒนากมลชัย
2559ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครน้ำฝน นันทะวงค์สมยศ วัฒนากมลชัย; สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล
Showing results 1 to 20 of 34
 next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback