DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author ปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2561CLC Production (Creative Low Cost Production)อาทิตย์ บัวงามสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล; ปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์
2562กระบวนการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคผ่านสื่อโฆษณาแบบ 360 องศา จากมุมมองของผู้ผลิตสื่อโฆษณาในประเทศไทยหฤษฎ์ เชิดชูศุภมณฑา สุภานันท์; ปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์
2563กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ Co-working Space กรณีศึกษา Too Fast To Sleepฤทัยชนก จ้อยบำรุงธรรญธร ปัญญโสภณ; ปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์
2562กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการวีรชน สวยรูปธรรญธร ปัญญโสภณ; ปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์
2563กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดร้านอาหารและดนตรี กรณีศึกษา โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงบุษยมาส แก้วทองธรรญธร ปัญญโสภณ; ปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์
2561การเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจค้าส่งหมูปิ้ง : กรณีศึกษาในธุรกิจค้าส่งหมูปิ้งแบบบูรณาการกฤษณ์ธรรม นิยมศิริวนิชปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์
2561การศึกษาโครงการจัดตั้งบริษัท Content Production and Localizationหิรัญ กุยยกานนท์ปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์; ณัฏฐณิชา ณ นคร
2561การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มผู้ทำธุรกิจจัดงานแต่งงานในประเทศไทยกชพร ลิ่มสวรรค์ปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์; ศุภมณฑา สุภานันท์
2561การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มผู้ทำธุรกิจจัดงานแต่งงานในประเทศไทยปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์ศุภมณฑา สุภานันท์
2561การสื่อสารความหมายของสติ๊กเกอร์ไลน์บนไลน์แอพพลิเคชั่นและมุมมองของผู้ใช้บริการเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งธุรกิจสติ๊กเกอร์ไลน์ภาวิน เผ่าจินดาธรรญธร ปัญญโสภณ; ปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์
2561คุณค่าทางการสื่อสารและมูลค่าทางธุรกิจของสตรีทอาร์ทวันเฉลิม จันทร์พงษ์แก้วธรรญธร ปัญญโสภณ; ปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์
2561โครงการจัดตั้งธุรกิจค้าส่งบ๊ะจ่างแห่งประเทศไทย (อาม่าบ๊ะจ่าง 4.0)ธีรเชษฐ์ พนารังสรรค์ปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์
2561โครงการจัดตั้งธุรกิจที่พักควบคู่สตูดิโอ Check in @Pattayaทองเอก ปิยะวาทปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์; ณัฏฐณิชา ณ นคร
2561โครงการจัดตั้งบริษัทรับวางแผนกลยุทธ์และการสื่อสารการตลาดแคมเปญผ่านสื่อออนไลน์จีนธีชยุฒศภ์ เมธาศิฐิวัตม์ปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์
2561วิเคราะห์แนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาทักษะการสื่อสารทางดนตรีเพื่อการแข่งขันกุลณภา กรับไกรแก้วกมลทิพย์ เตชะสกุลมาศ; ปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์
2562สถาบันสอนการแสดง Star Academy เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของผู้เรียนพรรณนลิน วัฒนากนกวงศ์ธรรญธร ปัญญโสภณ; ปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์
2563อิทธิพลของบิวตี้บล็อกเกอร์ในการสร้างคอนเทนต์และรีวิวผลิตภัณฑ์ด้านความงามที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้านความงามของผู้บริโภคสุมลฑา ปลูกพืชธรรญธร ปัญญโสภณ; ปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์
Showing results 1 to 17 of 17

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback