DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author อรรยา สิงห์สงบ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 41
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2550TRIPs plus : ศึกษาผลกระทบกรณีหากประเทศไทยทำความตกลง FTA เรื่องการขยายอายุการคุ้มครองสิทธิบัตรกับประเทศสหรัฐอเมริกาพรจารี เนตรพิสุทธิ์อรรยา สิงห์สงบ; ปริญญา ดีผดุง
2551การกระทำความผิดผ่านทางอินเตอร์เน็ต : ศึกษากรณีการเผยแพร่ภาพและสื่อลามกอนาจารโดยผ่านโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)อรวรรณ เดชโชติวุฒิ, 2526-อรรยา สิงห์สงบ; อำนาจ เนตยสุภา
2551การคุ้มครองงานล้อเลียน (Parody) ภายใต้กฏหมายลิขสิทธิ์ของไทยพิชญ์สินี สุขสุดประเสริฐ, 2526-อรรยา สิงห์สงบ; วีรวิทย์ วีรวรวิทย์
2557การคุ้มครองสินค้าหัตถกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศภูชิชย์ สุรรัตน์อรรยา สิงห์สงบ; ปัจฉิมา ธนสันติ
2555การบังคับใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ : ศึกษากรณี Patent Trollจันทิมา แสงจันทร์อรรยา สิงห์สงบ; กริชผกา บุญเฟื่อง
2554การประทับตราเวลา : ความจำเป็นในการให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544พรชัย นพประโคนอรรยา สิงห์สงบ; สุรางคณา วายุภาพ
2559การเปิดเสรีการค้าบริการของธุรกิจค้าปลีกภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน: ศึกษาเฉพาะประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามปวริศร อัครเดชาธรอรรยา สิงห์สงบ; วินิจฉัย แจ่มแจ้ง
2560การลอกเลียนงานวรรณกรรมประเภทนวนิยายพงศ์เกียรติ กุลรัตนสินสุขอรรยา สิงห์สงบ; จุมพล ภิญโญสินวัฒน์
2558การสร้างมาตรฐานแก่ผู้ให้บริการออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยกลไกทางกฎหมายพลอยพัชร โชไชยอรรยา สิงห์สงบ; ชวลิต อรรถศาสตร์
2557การให้ความคุ้มครองอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยชุติมดี กอจิตตวนิจอรรยา สิงห์สงบ; จุมพล ภิญโญสินวัฒน์
2550ขอบเขตการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ศึกษากรณี รายการเรียลลิตี้โชว์ เกมโชว์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา การเดินแฟชั่น การแสดงมายากล และผู้ที่ทำการแสดงภาพยนตร์สุรพงษ์ ธรรมวงศาอรรยา สิงห์สงบ; ตุล เมฆยงค์
2550ความรับผิดของเสิร์ชเอ็นจิ้น (search engine) กับกรณีการฉ้อโกงอันเกิดจากการทำการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเว็บเสิร์ชเอ็นจิ้น (click fraud)จุมพล ตรีเพชรสมคุณอรรยา สิงห์สงบ; อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
2555ความสอดคล้องของความตกลงคุ้มครองการลงทุน ACIA กับบทบัญญัติของ WTOจักรพงษ์ พงษ์ศิริชัยโรจน์; เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญูอรรยา สิงห์สงบ
2550ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนงลักษณ์ นามโภชน์อรรยา สิงห์สงบ; วิชัย อริยะนันทกะ
2551แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : ศึกษากรณีเฉพาะสินค้าลอกเลียนแบบอริศรา ธนะสิทธิชัยอรรยา สิงห์สงบ; ตุล เมฆยงค์
2551แนวคิดและปัญหาความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ร่วมกัน : ศึกษากรณีวิกิพีเดียปองกานต์ สอทิพย์อรรยา สิงห์สงบ; กริชผกา บุญเฟื่อง
2557แนวทางการคุ้มครองข้อมูลใน Big Data: ศึกษาประเด็นความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลปิยะภัสร์ โรจน์รัตนวาณิชย์อรรยา สิงห์สงบ; วินิจฉัย แจ่มแจ้ง
2557แนวทางการคุ้มครองสิทธินักแสดงภายใต้สนธิสัญญาปักกิ่งว่าด้วยการแสดง ในโสตทัศนวัสดุขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลกพิชชานี วงศ์ซื่อสัตย์อรรยา สิงห์สงบ; จุมพล ภิญโญสินวัฒน์
2554ปัญหากฎหมายบางประการในการให้ความคุ้มครองธรรมสิทธิ์พัลลภ สิริพาณิชย์กุลอรรยา สิงห์สงบ; เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู
2558ปัญหาการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานกราฟฟิตี้ในประเทศไทยอรรัตน์ อยู่วัฒนาอรรยา สิงห์สงบ; ปัจฉิมา ธนสันติ
Showing results 1 to 20 of 41
 next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback