DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 22
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2558กระบวนการแก้ปัญหาด้านการออกแบบพื้นที่ขนาดเล็กด้วยวิธีการลวงตา กรณีศึกษา: การแก้ปัญหาพื้นที่ของอาคารชุดขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครณฤดี สีแก้วมีชุมพร มูรพันธุ์; ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
2561การจัดการพื้นที่สำนักงานร่วมแบ่งปันในเขตกรุงเทพมหานครณฐกร พินิจกรปภาฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร; ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
2559การจัดผังพื้นที่ภายในร้านหนังสือ: กรณีศึกษา ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ชาญวุฒิ แซ่จุงชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล; ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร
2559การจัดพื้นที่ใช้ประโยชน์ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์: กรณีศึกษาฟิตเนสเฟิร์ส สาขาเดอะพรอมานาด กรุงเทพมหานครพชร พันธวัชโกศลชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล; ธนธร กิตติกานต์
2558การใช้พื้นที่ภายในมัสยิดเพื่อประกอบศาสนกิจ: กรณีศึกษา มัสยิดท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรีปชารัฐ ศักดาอดิศัยชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล; อันธิกา สวัสดิ์ศรี
2560การใช้พื้นที่ภายในอาคารอนุรักษ์ กรณีศึกษา: หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระโกญจนาจ ทององอาจชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล; ธนธร กิตติกานต์
2560การประเมินความพึงพอใจการใช้อาคารของพนักงานส่วนกลาง สำนักงานโฮมโปร สาขารังสิต จังหวัดปทุมธานีสุวกิจรัตน์ อยู่ยงชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล; ธนธร กิตติกานต์
2559การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาศิลปกรรมศาสตร์ ในการใช้ อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพรุจา อินทสระชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล; ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร
2557การประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้งานของอาคาร กรณีศึกษา: ศูนย์รับสมัครและบริการข้อมูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไทวรารัตน์ ผลทวีชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล; อันธิกา สวัสดิ์ศรี
2560การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้งานอาคาร: กรณีศึกษา อาคารคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา จังหวัดนครปฐมชนัส คงหิรัญชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล; ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร
2561การปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในห้องสมุด กรณีศึกษา: อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีณัฐกานต์ แสงแก้วฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร; ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
2558การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจพื้นที่การใช้งานและความเป็นส่วนตัวของพนักงาน: กรณีศึกษาอาคารสำนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัดนิทัศน์เฟอร์นิเจอร์กิตติยา วงษาเนาว์ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล; พิยะรัตน์ นันทะ
2560การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาชุมชนหัวตะเข้ จังหวัดกรุงเทพมหานครกนกอร ทองกลึงอันธิกา สวัสดิ์ศรี; ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
2561การศึกษาปัญหาการใช้งานพื้นที่ภายในอาคารเรียนและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจุฑามาศ มาตุเวชธนธร กิตติกานต์; ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
2558การออกแบบพื้นที่ใช้งานภายในหอศิลป์ที่สอดคล้องกับหลักการออกแบบสากล กรณีศึกษา: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครฉัตรวิไล พุ่มส้มชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล; อันธิกา สวัสดิ์ศรี
2561ความเป็นส่วนตัวในโฮสเทล กรณีศึกษาโฮสเทลราคาประหยัดย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานครวลัยลักษณ์ สุขจั่นฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร; ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
2564แนวทางการปรับปรุงการเข้าถึงพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรือนปลูกผัก เพื่อรองรับผู้ใช้รถเข็นกรณีศึกษา : สมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานีกฤชภร เฉยดิษฐ์ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร; ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
2558ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อความรู้สึกปลอดภัยในการเข้าใช้งานภายในอาคารสถานศึกษาศาสตรา ศรีวะรมย์ชุมพร มูรพันธุ์; ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
2557ผลกระทบของระดับความส่องสว่างในห้องเรียนที่มีผลต่อรูปแบบการสอนและภาวะความสบายตาศิวพร ปิยะศรีสวัสดิ์ชุมพร มูรพันธุ์; ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
2557ผลกระทบของระดับความส่องสว่างและอุณหภูมิสีของแสง ต่อประสิทธิภาพการเขียนและการพิมพ์ในสำนักงานณัฐรินทร์ วิรัชสยางค์กุลชุมพร มูรพันธุ์; ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
Showing results 1 to 20 of 22
 next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback