DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author องอาจ สิงห์ลำพอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 43
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2563กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดภาพยนตร์ไทย กรณีศึกษา บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)ชลธิชา กิ่งไกวองอาจ สิงห์ลำพอง; อริชัย อรรคอุดม
2566กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์บนช่องทางอีคอมเมิร์ซของดูโฮมกันตภณ หงษ์กลิ่นองอาจ สิงห์ลำพอง
2565กลยุทธ์การสื่อสารงานโฆษณาไทยให้สำเร็จในงานประกวด Cannes Lions ค.ศ. 2020-2021: กรณีศึกษา “6 Takes of Drama” ผลงานของ GREYnJ UNITEDอัสรินดา อุดมอาริยะองอาจ สิงห์ลำพอง
2565กลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ของพระภิกษุสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานีมนต์กนิษฐ์ ขัตติยากรจรูญองอาจ สิงห์ลำพอง
2565กลยุทธ์การสื่อสารภายนอกองค์การของช่อง 7HDพลอยระวี แป้นเจริญองอาจ สิงห์ลำพอง
2565กลยุทธ์และกระบวนการการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาให้แก่ประชาชนพรรณรวี พิศาภาคย์องอาจ สิงห์ลำพอง
2563การโฆษณาบนยูทูบ (YouTube) ที่มีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าและภาพลักษณ์ตราไทยประกันชีวิต กรณีศึกษา ภาพยนตร์โฆษณาชุด “แม่รู้อะไรบ้าง?”ธัญญลักษณ์ เบญจมตรัยโยองอาจ สิงห์ลำพอง
2564การใช้และความพึงพอใจต่อการใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพของพนักงานระดับปฏิบัติการในองค์การเขตกรุงเทพมหานครสุนทรวัฒน์ ธนวัฒนนันทโชติองอาจ สิงห์ลำพอง
2565การใช้และความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางการสื่อสาร Line official accountสุภาพร นาคประพันธ์องอาจ สิงห์ลำพอง
2565การใช้และความพึงพอใจในสื่อการสอนออนไลน์ของโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับประถมศึกษาของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ณัฏฐปวีร์ แก้วสมบูรณ์องอาจ สิงห์ลำพอง
2561การเปรียบเทียบภาพตัวแทนของผู้หญิงในภาพยนตร์จีนเรื่องนางพญางูขาวกับภาพยนตร์ไทยเรื่องแม่เบี้ยMeijuan Pengองอาจ สิงห์ลำพอง
2564การเปิดรับข่าวสารและการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครสืบแสง แสงทององอาจ สิงห์ลำพอง
2566การเล่าเรื่องภาพยนตร์โฆษณาของผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างในบริบทความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาภาพยนตร์โฆษณา ชุด HUMAN ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)ชเณษฎ์นิจ สิทธิวาณิชย์กุลองอาจ สิงห์ลำพอง
2566การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา “การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านโครงการปลูกป่าด้วยปลายนิ้ว”อติโรจน์ โชติพรสวัสดิ์องอาจ สิงห์ลำพอง
2565การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเพื่อการสร้างแบรนด์ กรณีศึกษา บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)มรุพงษ์ กิจกสิกรองอาจ สิงห์ลำพอง
2565การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารรายการเล่าเรื่องลี้ลับ กรณีศึกษารายการเดอะโกสต์เรดิโอศิริรัตน์ สมสวัสดิ์องอาจ สิงห์ลำพอง
2566การศึกษาการเปลี่ยนแปลงบทบาทของนักแสดงชายไทยในบริบทเรื่องชายรักชายของซีรีส์และละครโทรทัศน์ไทยสมคิด แซ่คูองอาจ สิงห์ลำพอง
2565การศึกษาการเปิดรับข่าวสารผ่าน Social media ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครต่อมาตรการในการช่วยเหลือของธนาคารแห่งประเทศไทยนัฐพงศ์ ยาวิละองอาจ สิงห์ลำพอง
2563การศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของรถจักรยานยนต์ บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (GPX)ศุภินทรา รุกขสุวรรณองอาจ สิงห์ลำพอง
2565การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารภาษาถิ่นในเพลงไทยลูกทุ่งอินดี้ กับพฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารภาษาถิ่นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเอรีน จาไผ่องอาจ สิงห์ลำพอง
Showing results 1 to 20 of 43
 next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback