DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author ภัทรภร สังขปรีชา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 41 to 60 of 73
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2562ทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ที่มีต่อการปฏิรูปดิจิทัล (Digital transformation) ด้วยระบบบริหารจัดการผ่านเว็บไซต์สำหรับองค์กร (Web-based application)วิชญ์พล อุไรวรรณชัยภัทรภร สังขปรีชา
2562เทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์สื่อ Motion Infographic เพื่อใช้ในสื่อออนไลน์นพดล อัครคหสินภัทรภร สังขปรีชา
2558เนื้อหาของกระทู้พันทิปและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงแรมและรีสอร์ท ของนักท่องเที่ยวชาวไทยพงศ์วิชญ์ คงเจริญภัทรภร สังขปรีชา
2566แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้ยุควิถีชีวิตปกติใหม่จิตวุฒิ เฉยเจริญภัทรภร สังขปรีชา
2562แนวทางการสื่อสารและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายสร้างสรรค์โฆษณาทางสื่อดิจิทัล กรณีศึกษาบริษัท Hakuhodo(Bangkok) จำกัดพิริยะ ชูแก้วงามภัทรภร สังขปรีชา
2562แนวทางการสื่อสารและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายสร้างสรรค์โฆษณาทางสื่อดิจิทัล กรณีศึกษาบริษัท Hakuhodo(Bangkok) จำกัดพิริยะ ชูแก้วงามภัทรภร สังขปรีชา
2562แนวทางการสื่อสารและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายสร้างสรรค์โฆษณาทางสื่อดิจิทัล กรณีศึกษาบริษัท Hakuhodo(Bangkok) จำกัดพิริยะ ชูแก้วงามภัทรภร สังขปรีชา
2563ประเภทเนื้อหาและรูปแบบของเนื้อหาที่ส่งผลต่อการกดถูกใจในเพจของธุรกิจนาฬิกาออกกําลังกาย และอุปกรณ์ออกกําลังกาย กรณีศึกษา Facebook Page Penguin Run.Shopเขมิกา วงศ์โกมลเชษฐ์ภัทรภร สังขปรีชา
2563ประเภทเนื้อหาและรูปแบบของเนื้อหาที่ส่งผลต่อการกดถูกใจในเพจของธุรกิจนาฬิกาออกกําลังกาย และอุปกรณ์ออกกําลังกาย กรณีศึกษา Facebook Page Penguin Run.Shopเขมิกา วงศ์โกมลเชษฐ์ภัทรภร สังขปรีชา
2563ประเภทเนื้อหาสารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมต่อของวิศวกรไฟฟ้าและช่างไฟ กรณีศึกษาและทดสอบ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ลีน่า พี.แอล.ศิวาพร พนาลีภัทรภร สังขปรีชา
2565ประสิทธิผลการโฆษณาบน Google Ads สำหรับธุรกิจสินค้าประเภทอุปกรณ์แกดจิตไอที (Gadget IT) แบรนด์ Sillicons Studioภูมิ อรรถพรพิศาลภัทรภร สังขปรีชา
2563ประสิทธิผลของการโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มกูเกิล (Google Ads) สำหรับช่องทางการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซ ทางการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา แบรนด์เครื่องสำอางพรีเมียม จากประเทศเกาหลี “3CE” ในเว็บไซต์ “Beauty Korea House”วรวี เฉกไพชยนต์ภัทรภร สังขปรีชา
2565ประสิทธิผลของเนื้อหาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของรถยนต์ All New Honda Civic Gen11 บนเฟซบุ๊กเพจ Honda Thailandธนสาร ภูมิรัตน์ภัทรภร สังขปรีชา
2560ปัจจัยการสื่อสารการตลาดเพื่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์ www.konvy.com ของผู้ที่เคยซื้อเครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์ www.konvy.comทศพล เข็มเป้าภัทรภร สังขปรีชา
2562ปัจจัยการสื่อสารดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนหลักสูตรหุ้นออนไลน์ ของประชากรอายุ 25-34 ปี ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลธนัชชา จำลองรัตน์ภัทรภร สังขปรีชา
2563ปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์กับบริษัทโบรคเกอร์ ประกันภัย กรณีศึกษา บริษัท แฟรงค์ อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดกมลนัทธ์ โกมลวาทินภัทรภร สังขปรีชา
2562ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จากสมุนไพรทางสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคกรณีศึกษา บริษัท นินจา พาสเนอร์ จำกัดศุภณัช ทองเรือนภัทรภร สังขปรีชา
2562ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้ากล้องวงจรปิดผ่านสังคมออนไลน์: กรณีศึกษา บริษัท แนฟโก้ เทค จำกัดระวี สหวัฒน์ภัทรภร สังขปรีชา
2564ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดเพื่อผิวหน้าบนสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มผู้หญิงเหมวดี หรั่งชะเอมภัทรภร สังขปรีชา
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้าน Multi-Label Store แทนการซื้อผ่านช่องทาง Instagramกานต์กนิษฐ์ สุวิสุทธะกุลภัทรภร สังขปรีชา
Showing results 41 to 60 of 73
< previous   next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback