DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author ศศิประภา พันธนาเสวี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 94
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2560กลยุทธ์การขายที่เน้นทางด้านพนักงานขายของทฤษฎีการขายไอดาสที่ส่งผลต่อผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ของโครงการหมู่บ้านวราพร ตำบลบ้านบ่อ ในจังหวัดสมุทรสาครกรรณิการ์ เนาวแสงศรีศศิประภา พันธนาเสวี
2560กลยุทธ์การค้าปลีก (ร้านสะดวกซื้อ) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้าน Banthon Oriental Supermarket in Bath, United Kingdomธันยานี เคนคำภาศศิประภา พันธนาเสวี
2559กลยุทธ์การเจาะตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าของประชากรวัยทำงานทั้งชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานครจุฑามาศ พัดวิจิตรศศิประภา พันธนาเสวี
2559กลยุทธ์การตลาดเฉพาะทางที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร:กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์ลิโดและเฮาส์ธำรง คงอินทร์ศศิประภา พันธนาเสวี
2562กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) ที่ส่งผลต่อการเลือกเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sport) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา เกม ROVศุภกิตติ์ โพธิ์สุวรรณศศิประภา พันธนาเสวี
2561กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ธัญวลัย หงษ์ทองศศิประภา พันธนาเสวี
2560กลยุทธ์การตลาดเชิงสัมพันธภาพที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริการกำจัดแมลง ของบริษัท แคร์พลัส จำกัดนันท์นภัส หาญตระกูลศศิประภา พันธนาเสวี
2560กลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นความเป็นสังคมเมืองที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมีเนียมของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีอัญญาลักษณ์ คูพรรคสกุลศศิประภา พันธนาเสวี
2562กลยุทธ์การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครภคมน เนตรไสวศศิประภา พันธนาเสวี
2563กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ JD Central ของผู้บริโภค เขตกรุงเทพมหานครชัญญกัลย์ เลอ วอง ฮวนศศิประภา พันธนาเสวี
2560กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสุพิณญา โมสิกานนท์ศศิประภา พันธนาเสวี
2559กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เื่อการตลาดที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครกาญจนา คนจริงศศิประภา พันธนาเสวี
2561กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์เชิงประสบการณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา ร้านเอ็มเค ไลฟ์ สาขาศูนย์การค้า ดิเอ็มควอเทียร์พรชนก ร่วมฤดีกูลศศิประภา พันธนาเสวี
2564กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน "ผู้สรรสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Content Creator)" ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงแรม 4 ดาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไตรภพ ขันธรรมศศิประภา พันธนาเสวี
2559กลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสายการบินที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ สายการบินระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิณัฐกาณต์ ชินวงศ์อมรศศิประภา พันธนาเสวี
2562กลยุทธ์เชิงคุณภาพในการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ำแก่ชาวไทยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอเชียในเขตกรุงเทพมหานครศิลา ไชยมงคลศศิประภา พันธนาเสวี
2565กลยุทธ์ทางการตลาดแบบปากต่อปากที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ Starbucks ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสุภาภรณ์ เล็กศิริศศิประภา พันธนาเสวี
2560กลยุทธ์ปากต่อปากที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนำเข้าจากต่างประเทศของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครธัญญารัตน์ เนื้อนิ่มวัฒนาศศิประภา พันธนาเสวี
2563กลยุทธ์ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนำเข้า จากต่างประเทศผ่านร้าน Multi–Brand ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพงศกร งามวิวัฒนสว่างศศิประภา พันธนาเสวี
2562กลยุทธ์ผู้ทรงอิทธิพลไมโครอินฟลูเอนเซอร์ (Micro Influencers) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เครื่องสำอางออแกนิคผ่านสื่อออนไลน์ของเพศหญิงในกรุงเทพมหานครกานติมา ฤทธิ์วีระเดชศศิประภา พันธนาเสวี
Showing results 1 to 20 of 94
 next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback