DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author ศศิประภา พันธนาเสวี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2559กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยการส่งออกที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการน้ำมันปาล์มดิบของไทยนฤมล เหรียญมหาสารศศิประภา พันธนาเสวี
2559กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกศันธนีย์ อุ่นจิตติศศิประภา พันธนาเสวี
2559การศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจห้องเย็นของไทยที่ส่งผลต่อระดับความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนอุษณี วงศ์ศักดิ์ศศิประภา พันธนาเสวี
2559การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกขวัญฤทัย เทพพิทักษ์ศศิประภา พันธนาเสวี
2559เครื่องมือการสื่อสารการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Marketing) ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อเบเกอรี่ผ่านช่องทางออนไลน์ ของร้าน Pimpong Bakery Homemadeศศิพิม อังศุสิงห์ศศิประภา พันธนาเสวี
2559สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งที่ส่งผลต่อระดับความเป็นโลกาภิวัฒน์ในประเทศไทยเกียรติขจร แซ่ไต่ศศิประภา พันธนาเสวี
Showing results 1 to 6 of 6

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback