DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author วรรณวิภา พัวศิริ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 21
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2564การคุ้มครองงานศิลปะแบบแอ็ปโพรพริเอชันในกฎหมายลิขสิทธิ์ฉัตรหทัย จันทาโภวรรณวิภา พัวศิริ
2566การคุ้มครองงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริง (Virtual Influencer)เบนาซี เมียเซฟวรรณวิภา พัวศิริ; กริชผกา บุญเฟื่อง
2565การจัดตั้งองค์กรการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของภาคเอกชนและภาครัฐ ในประเทศไทยและต่างประเทศธนากร วณิชชากรวรรณวิภา พัวศิริ; ใจรัก เอื้อชูเกียรติ
2555ขอบเขตการบังคับใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนำเข้าซ้อน : กรณีศึกษาคดี บริษัทเบนซ์แจ้งวัฒนะ จำกัดสุรเชษฐ์ จิระศักดิ์ขีวรรณวิภา พัวศิริ; จุมพล ภิญโญสินวัฒน์
2563ข้อพิจารณาทางกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์งานแพร่เสียงแพร่ภาพในกิจการโทรทัศน์: ศึกษาเฉพาะการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ณณฐ สอนสะอาดวรรณวิภา พัวศิริ; สุจินต์ เจนพาณิชพงศ์
2566ข้อพิพาทของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในชุมชนโลกเสมือน (Metaverse): ศึกษาคดีและกฎหมายปิยะพร เชยชอุ่มวรรณวิภา พัวศิริ; ปัจฉิมา ธนสันติ
2558งานอันมีลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ดารพุธ ศรีธรรมวุฒิวรรณวิภา พัวศิริ; สุจินต์ เจนพาณิชพงศ์
2565แนวทางการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการแจ้งให้ทราบและนำออก (Notice and Takedown): ขอบเขตการใช้งานลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม (Fair Use)ศรุตยา ปิยะวัฒนกุลวรรณวิภา พัวศิริ; กริชผกา บุญเฟื่อง
2559แนวทางการบังคับสิทธิในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกัน ทางธุรกิจตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558อิสรัตน์ ธำรงมาศวรรณวิภา พัวศิริ; กริชผกา บุญเฟื่อง
2557แนวทางในการคุ้มครองความลับทางการค้าในกรณีการได้มาหรือเข้าถึงโดยมิชอบสิริวิช สุรนิวงศ์วรรณวิภา พัวศิริ; วิชัย อริยะนันทกะ
2565ปัญหาการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดี (E-Offering)กนกอร สุวรรณโรจน์ภราดา แก้วภราดัย; วรรณวิภา พัวศิริ
2554ปัญหาการคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ (function) ในประเทศไทยศิริมนต์ พงศ์นิรันดร์วรรณวิภา พัวศิริ; นันทน อินทนนท์
2560ปัญหาการคุ้มครองสิทธิบัตรพืชที่มีฤทธิ์เสพติด: ศึกษากรณีพืชกระท่อม กัญชา และกัญชงกานดา เพชรเลิศวรรณวิภา พัวศิริ; กริชผกา บุญเฟื่อง
2564ปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยวันชนะ หอมชงวรรณวิภา พัวศิริ; ธนิต ชังถาวร
2557ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตร์: ศึกษากรณีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยพิเชฐ คุ้มพะเนียดวรรณวิภา พัวศิริ; ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ
2557ปัญหาการวินิจฉัยการดัดแปลงงานวรรณกรรมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537กรณัฏฐ์ เตชะประเสริฐพรวรรณวิภา พัวศิริ; จุมพล ภิญโญสินวัฒน์
2565ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้คุ้มครองสิทธิ: หลักในการพิจารณาความเสียหายจากการใช้มาตรการระงับการเข้าถึงข้อมูลอันละเมิดลิขสิทธิ์ธิดาวัลย์ นวลศรีวรรณวิภา พัวศิริ; ปริญญา ดีผดุง
2566ปัญหาเขตอำนาจของอนุญาโตตุลาการในกระบวนการการระงับข้อพิพาท ระหว่างประเทศผ่านทางเทคโนโลยี Metaverseรุ่งทิวา โพชะโนวรรณวิภา พัวศิริ; ใจรัก เอื้อชูเกียรติ
2565ปัญหาทางกฎหมายและการกำกับดูแลงานแพร่เสียงแพร่ภาพผ่านระบบ Over the Topชลธิชา นวลศรีวรรณวิภา พัวศิริ; ใจรัก เอื้อชูเกียรติ
2559ปัญหาและการบังคับใช้กฎหมายสิทธิบัตรยีนมนุษย์เพื่อการรักษา เปรียบเทียบระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยจุฑาทิพย์ วุฒิรณฤทธิ์วรรณวิภา พัวศิริ; จุมพล ภิญโญสินวัฒน์
Showing results 1 to 20 of 21
 next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback