DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5317

Title: แผนธุรกิจเบเกอรี่ออนไลน์ Sweetjolly_official
Other Titles: Business plan for online bakery Sweetjolly_official
Authors: ณิชกมล สุขเหมือน
Keywords: เบเกอรี่ออนไลน์
การตลาดออนไลน์
แผนธุรกิจ
Online Bakery
Online Marketing
Business Plan
Issue Date: 2565
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: จากการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่เกิดขึ้นทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม ผู้บริโภคใช้บริการสั่งสินค้าและอาหารผ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้นทำให้เจ้าของธุรกิจได้เห็นถึงโอกาสและแนวโน้มของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเกิดธุรกิจเบเกอรี่ออนไลน์ Sweetjolly_official ขึ้นเพื่อเป็นการตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้มากสุด จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รัฐบาลได้ออกคำสั่งปิดร้านค้าการให้บริการภายในร้านและเปลี่ยนรูปแบบการขายเป็นเดริเวอรี่ธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจเบเกอรี่ออนไลน์มีแนวโน้มในการเติบโตที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 120% เมื่อเทียบจากปี 2564 เนื่องจากผู้บริโภคหันมาสั่งซื้อขนมเบเกอรี่ทางออนไลน์มากขึ้นทำให้ธุรกิจออนไลน์ มีการเติบโตที่รวดเร็ว ดังนั้นผู้ประกอบการจึงเร่งขยายตัวฐานรายได้จากกลุ่มของลูกค้า โดยเฉพาะการพึ่งพานวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งนี้ส่งผลให้การแข่งขันทางออนไลน์สูงขึ้น เป็นที่น่าจับตามองทำให้เจ้าของธุรกิจได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักที่ถูกต้องทั้งออนไลน์ในกลุ่มโซเชี่ยว ได้แก่ Instagram, Facebook, TikTok และมีการขยายการเติบโต ขยายสาขาในกลุ่มออฟไลน์ เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และอนาคตมีการพัฒนาขยายการผลิตโรงงานและส่งออกไปยังต่างประเทศ จากสถานการณ์ในปัจจุบันส่งผลให้ธุรกิจเบเกอรี่ออนไลน์มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผู้บริโภคสนใจและสั่งออนไลน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดการณ์ได้ว่าธุรกิจเบเกอรี่ออนไลน์มีความคุ้มค่าในการลงทุนอย่างแน่นอน จากการณ์วิเคราะห์ เงินลงทุนที่ใช้ 1,000,000 บาท มีมูลค่าปัจจุบัน (NPV) เท่ากับ 2,728,895.57 บาท อัตราการตอบแทน (IRR) 110.191% ระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) อยู่ที่ 1 ปี เห็นได้ว่าการเติบโตขึ้นของธุรกิจเบเกอรี่ออนไลน์มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างดีขึ้นกว่าปีก่อนดังนั้นธุรกิจนี้จะเป็นการต่อยอดและเติบโตขึ้นได้อีกอย่างเห็นได้ชัด
Education and analysis of consumer behavior has changed. Due to the situation of Covid 19, the behavior of consumers has changed. Consumers are increasingly using online ordering services, giving business owners a glimpse of the opportunities and changing trends of their businesses, the online bakery business Sweetjolly_official was born. Up to meet of customers as much as possible. For the situation the government has ordered the closure of the in-store service stores and shifting the sales model to the retail or bakery delivery business, which has a tendency to grow no less than 120% compared to the previous year, from 2021, as comsumers increasingly turn to ordering bakery products online, marketing online businesses is growing fast Therefore, entrereneurs are accelerating the exparsion of their income base from the group of customers. In paryieular, relying on modern inncvations to meet consumer’s need has resulted in higher online competition is worth watching allowing business owners to reach the right main target group both online and in social networks, including Instargram, Facebook, Tik-tok. And expanding growth Expand branches in offline group to increase the group of customers to be more known and in the future, there will be development, expansion of factory production and export to foreign countries. Due to the current situation, the online bakery business is growing rapidly. More consumers are interested and ordering online. It can be predicted that the online bakery business is definitely worth the investment from analysis The investment used is 1,000,000 baht with a present value (NPV) equal to 2,728,895.57 baht. Rate of Return (IRR) 110.191% Payback Period is 1 year. I can be seen that the growth of the online bakery business has developed better than the previous year, so this business will be able to continue and grow more clearly.
Description: การค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.)--สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2565
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
ร้านเบเกอรี -- ไทย
เบเกอรี -- การติดฉลาก
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การตลาดอินเทอร์เน็ต
พฤติกรรมผู้บริโภค
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ -- การศึกษาอิสระ
Advisor(s): วรวรรณ เลาหะพลวัฒนา
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5317
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nitchakmol_sukm.pdf3.27 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback