DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5240

Title: แผนธุรกิจการขยายสาขาร้านค้าปลีกสินค้าพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ PS Packaging Center
Other Titles: Business plan for expanding plastic and packaging retail stores PS Packaging Center
Authors: เพชรรัตน์ บุญจันทร์
Keywords: สินค้าพลาสติก
บรรจุภัณฑ์
พฤติกรรมของผู้บริโภค
แผนขยายธุรกิจ
Plastic Product
Packaging
Consumer Behavior
Business Plan
Issue Date: 2565
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: ธุรกิจ PS Packaging Center ดั้งเดิมเป็นธุรกิจภายในครอบครัว ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่สมัยคุณยาย ปัจจุบันดำเนินงานเป็นรุ่นที่ 3 ในการประกอบธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีกสินค้าพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ ในการขยายสาขานี้ทำขึ้นเพื่อยกระดับการทำธุรกิจให้เกิดความน่าเชื่อถือและยังตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น พื้นที่จัดตั้งธุรกิจแห่งใหม่จะจัดตั้งในบริเวณพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจจะเจาะกุล่มผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ ๆ PS Packaging Center PS Packaging Center เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากการทำธุรกิจแบบเดิม เนื่องจากได้มีการนำเอาระบบเข้ามาพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความสะดวกสบายและยังง่ายต่อการทำงานมากขึ้น ซึ่งช่วยลดต้นทุนในส่วนของค่าจ้างพนักงาน และที่สำคัญสามารถทำให้การวางแผนธุรกิจสามารถทำได้แบบก้าวกระโดด จุดประสงค์ที่แท้จริงของการทำธุรกิจ PS Packaging Center คือ อยากให้ผู้บริโภคได้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีราคาจับต้องได้และมีคุณภาพที่ดี อยากเป็นจุดศูนย์กลางในการขายสินค้าพลาสติกและบรรจุภัณฑ์รวมถึงมีการวางแผนเรื่องการส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศที่ใกล้เคียง โดยพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายหลักจากการวิเคราะห์พบว่ามีความต้องการซื้อสินค้าที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันเป็นหลัก เช่น สินค้าหมวดเบเกอรี่และบรรจุภัณฑ์ จากสถานการณ์และแนวโน้มการเติบโตของตลาดสินค้าพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พบว่าการขยายธุรกิจนี้สามารถมีโอกาสที่จะเติบโตได้เพราะความต้องการซื้อของผู้บริโภคมีค่อนข้างมาก ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าจะสามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ารวมถึงคืนทุนได้อย่างแน่นอน จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ เงินลงทุนอยู่ที่ 25,000,000 บาท ซึ่งประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนพบว่ามีมูลค่าปัจจุบัน (NPV) เท่ากับ 4,798,169.52 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 21% ซึ่งสูงกว่า (WACC) ที่อัตราร้อยละ 10 และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) อยู่ที่ 2 ปี 6 เดือน
The purpose of this study was PS Packaging Center Business. PS Packaging Center Business former was family business since grandmother. Nowadays is 3rd generation the business about selling plastic and packaging retail. This increasing the number of branches for upgrading business to respond the consumer’s demand and be credible more. New business location will be located in Maha Sarakham Province. Business Target will emphasize consumer who live around PS Packaging Center every age and gender. PS Packaging Center is different from original business because using system to improve each part to be more comfortable, easier and reduce cost. The most important is it can improve business plan like exponential growth. The truly purpose of PS Packaging Center business is wanting consumer can use the product that is good quality and affordable price, wanting to be a center of exporting plastic and packaging includes plan for exporting product to nearby countries. After analyzed target behaviour found that main demand is daily use items such as bakery and packaging, etc. From current situation and growth tendency of plastic product and packaging market found that this business expansion can be grown because there is a lot of consumer’s demand, by predicting it can turn back worth reward and pay back certainly. The investment was 25,000,000 baht. Net Present Value (NPV) of 4,798,169.52 baht and return on investment (IRR) at 21%, (WACC) at 10% and Payback Period are 2 years 6 months.
Description: การค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.)--สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2565
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
การบรรจุหีบห่อ
พลาสติก -- การบรรจุหีบห่อ
อุตสาหกรรมการบรรจุหีบห่อ
อุตสาหกรรมพลาสติก
บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
พลาสติก -- การตลาด
พลาสติก -- การผลิต
บรรจุภัณฑ์
PS Packaging Center
Advisor(s): สุชาติ ไตรภพสกุล
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5240
Appears in Collections:Independent Studies - Master
Independent Studies - Master
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
petcharat_boon.pdf3.43 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback