DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4208

Title: แผนธุรกิจ U Smart Truss by Heng Construction แผนกลยุทธ์การตลาด, การดำเนินงาน, การเงิน, และการลงทุน
Other Titles: Business Plan for U Smart Truss by Heng Construction
Authors: ขวัญพัฒน์ วงค์เจริญธนโชต
Keywords: หลังคาโครงถักสำเร็จรูป
หลังคาคุณภาพดี
โครงสร้าง Truss
เฮงคอนสตั๊กชั่น
Issue Date: 2562
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การจัดทำแผนธุรกิจร้านเฮงคอนสตั๊กชั่นนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำไปแผนธุรกิจไปประกอบการตัดสินใจและพัฒนาธุรกิจ จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกและภายใน มีแบบแผนการตลาดเป็นแนวทางในการดำเนินการ โดยที่แผนจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบในการจัดโครงสร้างให้กับองค์กรของธุรกิจ ตลอดทั้งยังมีแผนฉุกเฉินไว้รองรับรวมไปถึงแผนในอนาคตของธุรกิจ U Smart Truss เป็นนั้นเป็นรูปแบบโครงถัก (truss) ที่ไม่ใช่ลักษณะงานเชื่อมแบบทั่วไปในท้องตลาดและเลือกใช้สกรูในการยึดชิ้นงานต่างๆ ให้มีความแข็งแรง พร้อมทั้งยังมีนวัตกรรมของการออกแบบโครงถักของหลังคาที่คำนึงถึงการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว มีการคำนวณโครงสร้างหลังคาแบบหลังต่อหลัง มีความเหมาะสมสำหรับบ้านในแต่ละหลัง โดยจะทำให้ไม่สิ้นเปลืองแรงงานคน และใช้เครื่องจักรแทน ทำให้มีความแม่นยำ และลดความผิดพลาดของแรงงานคนที่อาจจะเกิดจากความไม่สมบูรณ์หรือพร้อมต่อการผลิตสินค้าอาจจะเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพร่างกาย เทศกาลวันหยุดประจำปีที่ติดต่อกันหลายๆวัน และเนื่องจากเป็นสินค้าใหม่จึงมีการลงทุนประชาสัมพันธ์สินค้าทั้งการร่วมงานแสดงสินค้าเฉพาะทาง รวมไปถึงการใช้โซเชี่ยลมีเดียที่จะสามารถเข้าถึงลูกค้าที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็วในยุคของอินเตอร์เน็ตที่แพร่หลายได้ หากเป็นไปตามแผนที่กำหนด อนาคตจะเริ่มขยายธุรกิจโดยอาจจะนำเสนอให้กับทางโครงการของอสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้นและเป็นที่รู้จัก ปัจจัยต่างๆที่ได้นำมาวิเคราะห์นั้น พบว่า ร้านเฮงคอนสตั๊กชั่น จะใช้เงินในการลงทุนจำนวน 10,000,000 บาท และระยะเวลาคืนทุนจะอยู่ในช่วงปีที่ 2-3 อีกทั้งยังมีการเตรียมแผนฉุกเฉินไว้ หากว่ายอดขายไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์อาจจะปรับมาเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้า เพื่อที่จะได้เข้าถึงผู้บริโภคต่อไป
The purposes of this business plan is bring the information to make decision and development. From the study with external and internal environment of factors, have a planned to do by manage people in business, also have emergency plan for support, and future plan of the business. 'U Smart Truss' is special truss, it's unlike with normal type with welding steel but it's use screw for connected many pieces of truss and strong. Also have innovation of protect disaster such as earthquake, calculate one by one, suitable for each house. A little bit for labor and use more machine with program, accurate and no mistake anymore. Sometimes labors not already for make a product the cause it's health problems or long holidays. The product is new arrival so promote is needed. An exhibition or social media, it's make customer interested in products because nowadays everybody have the internet, if everything is going on as planned, it will be the product sell for real estate and famed The factors after research, found that the business invest for 10 million THB, the payback period is between 2 to 3 year, also have an emergency plan for the requirement doesn't reach to expected, it will become business for consultant to expand the business in the future
Description: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.) – สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกุรงเทพ, 2562
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
โครงถัก
หลังคา
การลงทุน
การบริหารธุรกิจ
Advisor(s): วรวรรณ เลาหะพลวัฒนา
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4208
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
kwanphat.wong.pdf2.71 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback