DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2729

Title: กลยุทธ์ในการนำเสนอรายการข่าวโทรทัศน์ ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ผ่านรายการสนามข่าว 7 สี
Other Titles: Strategies of news television program of bangkok broadcasting television channel 7 by Sam Nam Khao Ched See
Authors: จิรโรจน์ จิตราพัฒนานันท์
Keywords: กลยุทธ์การนำเสนอรายการข่าว
สถานีโทรทัศน์
รายการสนามข่าว 7 สี
Issue Date: 2560
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อทราบถึงสภาพปัญหา อุปสรรค นำไปสู่กลยุทธ์ ในการนำเสนอรายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (2) เพื่อศึกษาแนวนโยบาย, การบริหาร รวมถึงกลยุทธ์ในการนำเสนอรายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดย การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับนโยบาย, หัวหน้างานระดับบริหารและบุคลากรระดับปฏิบัติการ ที่มีส่วนวางแผนกลยุทธ์และการนำเสนอของรายการสนามข่าว 7 สี จากผลการวิจัยสรุปได้ 3 ส่วน คือ (1) ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินกิจการของช่อง 7 มีนโยบายการนำเสนอข่าวที่ไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวหรือเสนอข่าวเพียงฝ่ายเดียวและนำเสนอข่าวที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสังคมการบริหารทรัพยากรสำหรับผลิตรายการ 5 วันต่อสัปดาห์ผู้ประกาศข่าวที่หมุนเวียนมาทำหน้าที่วันละ 3 ท่าน ช่วยเพิ่มมิติของการเล่าข่าวให้มีสีสัน น่าติดตามและทดแทนกันได้โดยที่ผู้ชมไม่เสียอรรถรสในการรับชมการผลิตเนื้อหาข่าวโดยทีมกลางวันตรวจสอบความถูกต้องจากแหล่งข่าวได้ทันทีเพราะอยู่ในเวลาทำการและทีมกลางคืนจะเรียงลำดับข่าวให้สอดคล้องกับคุณค่าข่าวและความสนใจของผู้ชมด้านเทคโนโลยีการผลิตคือใช้เฮลิคอปเตอร์ข่าวที่มีทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออกอากาศสดผ่าน Facebook: ch7 news หรือชมย้อนหลังผ่าน www.ch7.com โดยบุคลากรต้องเข้าใจการผลิตงานตั้งแต่ต้นจน และสุดท้ายคือ ทักษะการเชื่อมโยงประเด็นข่าวที่เข้าใจที่มาของเหตุการณ์ เรียงลำดับข่าวเกิดขึ้น และทักษะการสืบค้นที่คลอบคลุม ถูกต้อง ผนวกกับการมีเครือข่ายและแหล่งข่าวเฉพาะที่น่าเชื่อถือ ทำให้ข่าวที่นำเสนอออกมาน่าติดตามมากยิ่งขึ้น (2) กลยุทธ์การนำเสนอข่าว คือ ต้องวางแผนด้านผู้ชมโดยศึกษากระแสนิยมในสังคมและพฤติกรรมของผู้ชมที่เปลี่ยนไปต่อมาคือวางแผนด้านเนื้อหารายการโทรทัศน์และออกแบบการรับรู้ในภาพลักษณ์ของรายการ สร้างความจดจำ ภายใต้สโลแกนของรายการที่ว่า “รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง” และวางแผนการผลิตเพื่อการตอบสนองคุณค่าข่าวภายใต้จุดยืนของสถานี (3) การกำกับดูแลภายใต้แผนแม่บท กสทช. (ยุทธศาสตร์การกำกับดูแลกิจการ) สถานีจึงต้องปรับ แนวทางการนำเสนอ การผลิต และเทคโนโลยีที่รองรับความต้องการของผู้ชม โดยรายการต้องอยู่ ในกรอบข้อบังคับต่าง ๆ ของทั้ง กสทช. และองค์การสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของสื่อ และที่สำคัญที่สุดคือ เรื่องการควบคุมกำกับดูแลกันเอง
Description: การค้นคว้าอิสระ (นศ.ม.)--สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2559
Advisor(s): มนฑิรา ธาดาอำนวยชัย
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2729
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
jiraroj_jitr.pdf11.33 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback