DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5001

Title: แผนธุรกิจจัดจำหน่ายอาหารทะเล: พีพีพี ซีฟู้ด (PPP Seafood)
Other Titles: Business plan for PPP seafood
Authors: พีรณัฐ นาคสุวรรณ์
Keywords: อาหารทะเล
ฟาร์มหอยนางรม
การประมง
Seafood
Oyster Farm
Fishery
Issue Date: 2564
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การจัดทำแผนธุรกิจ พีพีพี ซีฟู้ด (PPP Seafood) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตลาดในภาพรวมรวมถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการตาดที่กว้างขึ้นเพื่อที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น รวมถึงการศึกษาการเติบโตในอนาคตของตลาดเพื่อให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจในอนาคตรวมถึงบอกแหล่งที่มาของวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการจัดจำหน่าย สถานที่ตั้งของบริษัทและวิธีการเลี้ยงหอยนางรม ปูม้า อาหารทะเลต่าง ๆ รวมถึงที่มาของการดำเนินธุรกิจ พีพีพี ซีฟู้ด (PPP Seafood) และวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อศึกษาตลาดของอาหารทะเลเพื่อให้เข้าใจกลุ่มของผู้บริโภคได้มากขึ้น และเพื่อที่จะวิเคราะห์คู่แข่งขันและเตรียมรับมือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคู่แข่ง การศึกษาแผนธุรกิจนั้นทำให้ทราบถึงปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในมากขึ้น ทำให้ทราบถึงการวิเคราะห์ผู้บริโภค และพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงของอาหารทะเลในรอบหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบไปด้วยหลายเรื่อง ทั้งความต้องการของโลกไล่ลงมาระดับประเทศ จังหวัด เมืองและตำบล ซึ่งได้วิเคราะห์ว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ผู้บริโภคมาซื้ออาหารทะเลรวมถึงข้อกฎหมายต่าง ๆ ในการเดินเรือการเดินเรือต้องเตรียมอะไรบ้างการใช้อุปกรณ์ในการประมงและฟาร์มหอยนางรมแบบต่าง ๆ แบบไหนที่เหมาะที่จะเลี้ยงในประเทศไทยเพื่อที่จะได้ผลผลิตที่ดีที่สุดรวมถึงการตรวจสอบจากกรมประมงการแจ้งเรือเข้าเรือออกและอัตราการซื้อของผู้บริโภคและได้กำหนดตลาดเป้าหมายของ PPP Seafood คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบในการรับประทานอาหารทะเลที่สดใหม่และมีราคาถูก โดยคำนวณความคุ้มค่าจากปริมาณและความตรงต่อเวลารวมถึงความสดใหม่ ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน ซึ่งจะเหมาะสมกับผู้ที่กำลงศึกษาในด้านอาหารทะเล และการประมง
The purpose of the PPP Seafood business plan is to study the overall market as well as the broader management strategies in order to make it easy to follow the steps. Climb Including studying the future growth of the market in order to guide decisions about the future business as well as tell the source of various raw materials used in distribution. Location of the company and methods of raising oysters, blue crabs, and various seafood, including the origin of the PPP Seafood business and various objectives in preparing a business plan to study the seafood market for to better understand consumer groups and In order to analyze competitors and prepare for the impact of competitors The study of the business plan allows us to know more about external and internal factors. Analysis of consumers and their seafood purchasing behavior has changed sea conditions over the past several years, spanning many aspects of global demand down the country, province, and city and sub-district level. It analyzes what factors drive consumers to buy seafood, including what maritime regulations require, what types of fishing equipment and oyster farms are suitable for raising in Thailand. In order to get the best products, including inspections from the Department of Fisheries, boat imports, and consumer purchase rates, and determine the target market of PPP Seafood is consumers who love to eat. Fresh and cheap seafood based on quantity and punctuality as well as freshness. The authors hope that this independent research information will be useful to the readers. Which will be appropriate with those studying in seafood and fisheries.
Description: การค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.)--สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2564
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
อาหารแช่แข็ง -- การตลาด
อาหารทะเลแช่แข็ง -- การตลาด
อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
พฤติกรรมผู้บริโภค
การจัดการตลาด
การเลือกซื้อสินค้า
พีพีพี ซีฟู้ด
Advisor(s): สุชาติ ไตรภพสกุล
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5001
Appears in Collections:Independent Studies - Master
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
peeranat_naks.pdf4.2 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback