DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4766

Title: แผนธุรกิจการจัดจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสุนัขยี่ห้อ Good human
Other Titles: Business plan for dog accessories brand Good human
Authors: ณัฐวุฒิ จงเทพ
Keywords: ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมสัตว์เลี้ยง
อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง
Good human
Dog accessories
Pet industry
Issue Date: 2563
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การจัดทำแผนธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสุนัขยี่ห้อ Good human มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของกิจการ วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและแนวทางในการเข้าถึงเป้าหมาย วางแนวทางในการจัดตั้งกิจการ การเข้าตลาด การขายสินค้าและการเติบโตของธุรกิจ รวมไปถึงวางแผนการลุงทุนและการเงินของธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าไลฟ์สไตล์ในกลุ่มคนเลี้ยงสุนัขที่เพิ่มมากขึ้น จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกทางด้านสังคมที่มีผลต่อธุรกิจ กลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยมีพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขเหมือนคนในครอบครัวหือเลี้ยงเหมือนลูกมากขึ้น (Pet humanization) จึงส่งผลให้การเลือกซื้อสินค้าที่มีความหลากหลายสำหรับสุนัขมีมากขึ้น อีกทั้งอุตสาหกรรมสัตว์ยังมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้ธุรกิจอุปกรณ์สุนัขมีความน่าสนใจ ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมสุนัขยี่ห้อ Good human มีผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วย สายจูง ปลอกคอ สายรัดตัว ชามอาหาร ถุงเก็บอุจจาระ และที่เก็บถุงอุจจาระ ถูกออกแบบให้แสดงออกถึงไลฟ์สไตล์เพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้เลี้ยงกับสัตว์เลี้ยง จากการศึกษาตลาด Good human มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนรักสัตว์นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหมือนลูก (Pet parent) ที่ซื้ออุปกรณ์แบบที่มีดีไซน์ให้สัตว์เลี้ยง เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่ เงินทุนยังไม่มากจึงเลือกใช้วิธ๊การออกแบบตัวสินค้าต้นแบบเอง (Prototype) และส่งต่อไปจ้างผลิตกับโรงงานรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) แผนการตลาดจะเน้นไปที่ช่องทางออนไลน์ควบคู่ไปกับการใช้สื่อทางการตลาดที่จุดขายสินค้าเพื่อสร้างให้เกิดการรับรู้สินค้าในวงกว้างของกลุ่มคนรักสัตว์ ช่องทางการจัดจำหน่ายประกอบไปด้วยขายปลีกผ่านช่องทางออนไลน์และขายส่งผ่าน Pet shop , Pet Friendly Communities และ โรงพยาบาลสัตว์ มีรายได้จากการประมาณการอยู่ที่ 10,062,600 บาท มีกำไรสุทธิ 3,673,549 บาท และมีอัตราการเติบโตทุกปีเฉลี่ย 10 เปอร์เซ็นต์
The purpose of the business plan for Good Human dog accessories is to assess the feasibility of the business. Analyze the competitiveness of the business also analyze the target audience and approach the right target group to reaching the business goal. Set up guidelines for establishing business, entering the market, selling products and growing business. Including planning for capital and business finance From the analysis of external social factors that affected the business, most of the dog owners have changed, nowadays they taking care their dogs like their own family, this behavior is called “pet parent” the mentioned factor has affected most of the dog owners to be more selected and also affected the market of dog goods. The industry for dog goods is growing steadily every year. “Good human” dog accessories aiming to be the top brand to produce dog accessories with an exceptional design and quality to express lifestyle in order to be the link between dogs and dog owners. According to the study of Good human market, target groups are animal lovers who buy a well-designed dog equipment. Because this is a new business, the investment is not very high, using the prototype design method is the way to keep the investment in budget and send it to the manufacturing plant (OEM) .The marketing plan will focus on online channels. Distribution channels include online and wholesale via Pet shop, Animal Hospital. Estimated income is 10,062,600 baht, has a net profit of 3,673,549 baht, and has an average annual growth rate of 10 percent in every year.
Description: การค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.)—สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
การจัดการตลาด
ความพอใจของผู้บริโภค
สุนัข -- การเลี้ยง
ร้านค้าสัตว์เลี้ยง
Good human (ชื่อตราผลิตภัณฑ์)
Advisor(s): สุชาติ ไตรภพสกุล
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4766
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nutthawut.jong.pdf4.35 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback