DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4210

Title: แผนธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ประเภทมาส์ก (MASK) แบรนด์ NIZA
Other Titles: Business Plan for Selling Facial Skin Care Mask Brand Niza
Authors: ชลิตา วงษาณุกิจเจริญ
Keywords: แผนธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ประเภทมาส์ก แบรนด์ NIZA
แผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการเงิน 
Issue Date: 2562
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: แผนธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ประเภทมาส์ก (MASK) แบรนด์ NIZA โดยวิธีในการจัดทำแผนธุรกิจฉบับนี้ ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของธุรกิจ มีการวิเคราะห์คู่แข่งขันกับธุรกิจ โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า อุตสาหกรรมความงาม กลุ่มสินค้าเครื่องสำอางและความงามมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มตลาดดูแลผิวหน้าและเมคอัพเป็นกลุ่มตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด มีผู้จำหน่ายหลายรายเพิ่มขึ้น ทั้งคู่แข่งรายใหม่และคู่แข่งขันในตลาดเดิม จึงเกิดการแข่งขันค่อนข้างสูง และมีสินค้าทดแทนมากมาย ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อใช้แทนได้ โดยมีทั้งสินค้าแบบทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย จึงทำให้ผู้ประกอบการต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ใช้กลยุทธ์วิธีการตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบและเกิดการสร้างการรับรู้แบรนด์ ธุรกิจได้เลือกใช้แนวคิดการนำเอากลยุทธ์ Marketing Mix, 4Ps มาช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้กับธุรกิจ การศึกษาข้อมูลผลวิจัยตลาดความงาม โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการดูแลผิวหน้าที่เพิ่มขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่มีผลต่อการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์ความงามจะเป็นกลุ่ม Millennial ซึ่งเป็นกลุ่มเริ่มทำงาน ที่มีอายุระหว่าง 23-39 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนในการซื้อสินค้าความงามมากถึง 43% กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น การเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคด้านความงามในปัจจุบันผ่านช่องทางโซเชียล โดยผ่านเหล่าบิวตี้บล็อกเกอร์ โซเชียลทำให้เกิด Micro Influencer และ Beauty Blogger ที่ใช้ช่องทางโซเชียลในการรีวิวสินค้าและแนะนำแต่งหน้า จนผู้บริโภคเกิดความสนใจและใช้ตาม บริษัทได้ใช้เงินลงทุน จำนวน 1,000,000 บาท โดยรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สลีปปิ้งมาส์กในปีแรก จำนวน 4,212,000 บาท มีอัตรากำไรอยู่ที่ 38% ในการลงทุน พบว่า บริษัทมีการคืนทุนในระยะเวลา 1 ปี
This business plan was prepared for NIZA, selling facial skin care mask (MASK) Brand Niza. The methodology of this business plan was conducted by business environment analysis, SWOT analysis and competition analysis. The analytic results indicated that beauty industry and cosmetic and beauty product category are continuously growing. The facial skin and makeup market gains the highest growth rate. A number of manufacturers and distributors, including existing and new rivals is increasing leading to highly competitive situation. Besides, many substitute products, both directly and indirectly emerge in the market, increasing consumer’s choices. For these reasons, the entrepreneurs must differentiate their products using marketing strategies to achieve competitive advantage and create brand awareness. In this regard, Marketing Mix (4Ps) was implemented as effective marketing strategy for the business. From studying beauty market research data, the results of analyzing data indicated that in terms of consumer behavior, consumers turn more attention to care their facial skin. The target group influencing the growth of the beauty product market is Millennials, which are the working group aged between 23-39 years. Purchasing proportion of this group took up to 43% of beauty product market share. The target group contains teenagers. Consumer behavior for beauty products/services were accessed through social media via Beauty blogger, social media, leading to the emergence of Micro Influencer and Beauty Blogger using social networks to make product review and make up recommendations in order to attract consumer attention, leading to imitation and real purchase. The company invested 1,000,000 baht. Revenue from selling Niza sleeping MASK in the first year was 4,212,000 baht, with a profit margin of 38%. The payback period is calculated to be 1 year.
Description: การค้นคว้าอิสระ (กจ.ม)--สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2562
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
ใบหน้า -- การดูแลและสุขวิทยา
ครีมบำรุงผิว -- การตลาด
ผิวหนัง -- การดูแลและสุขวิทยา
การจัดการตลาด
Advisor(s): ณัฏฐชา พิบูลกุลพัฒน์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4210
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
chalita_wong.pdf3.02 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback