DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3704

Title: แผนธุรกิจที่พักทรายรีเซ็นเตอร์เกสเฮ้า
Other Titles: Business plan for Sairee Center Guesthouse
Authors: ระพีพรรณ ดวงพลพร
Keywords: Bungalow
Pool Villa
Guesthouse
Dormitory
Issue Date: 2562
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การจัดทำแผนธุรกิจครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา สร้างโอกาส และพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ธุรกิจที่พักแม้จะเกิดขึ้นหลายแห่งในละแวกเดียวกันก็ตาม แต่หากรู้ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจนั้นก็ย่อมสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ การรู้เป้าหมายและข้อบกพร่องของธุรกิจจะทำให้สามารถแก้ปัญหา และบรรลุผลสำเร็จได้อย่างราบรื่น ในปัจจุบันธุรกิจที่พักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการแข่งขันสูง มีจำนวนคู่แข่งที่มากขึ้น ลูกค้ามีสิทธิที่จะเลือกได้มากขึ้น การที่ทำธุรกิจไปโดยไม่สนใจสภาพแวดล้อมนั้นย่อมก่อให้เกิดผลเสียอย่างแน่นอน ธุรกิจจะต้องตามยุคและสมัยให้ทัน นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ นอกจากนี้แผนธุรกิจยังเป็นตัวกำหนดทิศทางของธุรกิจอีกด้วย อาทิเช่น การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิด การวิเคราะห์ผลการสำรวจจากผู้เข้าพัก ก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา การวิเคราะห์งบการเงินเป็นการดูแนวโน้มว่าสิ่งที่เราลงทุนไปนั้นจะให้ผลตอบแทนคุ้มค่า คุ้มเสี่ยงหรือไม่ และยังเป็นตัวนำไปสู่หนทางแก้ไขต่างๆ แม้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก การดำเนินงานไม่ซับซ้อนแต่ก็ต้องรอบคอบในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการจองจนนำไปสู่การกลับมาใช้บริการอีกครั้งของลูกค้า ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าลูกค้าพึงพอใจหรือไม่ สิ่งที่ธุรกิจจะต้องคำนึงถึงที่สุดคือความพึงพอใจของลูกค้าเพราะธุรกิจที่พักคือธุรกิจที่เน้นการบริการเป็นหลัก ทั้งนี้การให้บริการที่พักมีหลายรูปแบบด้วยกัน อาทิเช่น Bungalow, Pool villa, Guesthouse, Dormitory, Resort เป็นต้น ลูกค้าก็ย่อม หาที่พักที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง แต่สิ่งที่ลูกค้าให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ นั่นคือราคา และความสะอาด ที่พักหลายแห่งมักจะแข่งขันกันด้วยราคา การคำนึงถึงเรื่องความสะอาดจะไม่ค่อยให้ความใส่ใจมากนัก เนื่องจากบางแห่งมีหลายห้อง หลายชั้น ที่พักมีขนาดกว้าง จึงไม่สามารถตรวจดูแลความเรียบร้อยได้อย่างทั่วถึงสิ่งนี้จึงเป็นจุดอ่อนของที่พักที่มีจำนวนห้องมาก
Description: การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.)--สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2559
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
ที่พักนักท่องเที่ยว
การเลือกของผู้บริโภค
ราคา
Advisor(s): ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3704
Appears in Collections:Independent Studies - Master
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
rapeepun.duan.pdf5.62 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback