DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2557กฎหมายป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของสหรัฐอเมริกา (FATCA): ศึกษากรณี การให้ข้อมูลลูกค้าสถาบันการเงินของประเทศไทยวิราภรณ์ พุ่มศรีอัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต; วิลาวรรณ มังคละธนะกุล
2559การศึกษาเพื่อหาแนวทางกฎหมายว่าด้วยเรื่องความรับผิดของผู้ขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างประเทศ: ศึกษากรณีโครงการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์-คุนหมิงระพีพร เกียรติศิริกุลอัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต; อดิศร พิพัฒน์วรพงศ์
2557ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT Agreement): ศึกษากรณีพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจิรชยา นันทสุขเกษมอัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต; วินิจฉัย แจ่มแจ้ง
2557แนวทางการพัฒนา กฎ ระเบียบ รองรับอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ณภาภัช ไชยบุดดีอัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต; ชวลิต อัตถศาสตร์
2564ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศ กรณีผู้โดยสาร นำโทรศัพท์เคลื่อนที่ขึ้นไปใช้บนอากาศยานแล้วเกิดความเสียหายกับผู้โดยสารคนอื่นพณธรณ์ อนันตกูลอัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต
2558ปัญหาการให้ความคุ้มครองผู้ดำเนินการแพร่เสียงแพร่ภาพ: ศึกษากรณีการละเมิดสิทธิแพร่เสียงแพร่ภาพแต่เพียงผู้เดียวข้ามประเทศสิปปวัฒน์ กัมทรทิพย์อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต
2559ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในการสร้างสรรค์ ของผู้ออกแบบเพื่อการแสดงตามกฎหมายลิขสิทธิ์ธีรภัทร ลออเอี่ยมอัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต; จุมพล ภิญโญสินวัฒน์
2561มาตรการคุ้มครองแรงงานในกรณีเลิกจ้าง: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสิงคโปร์ศิระ แต้มแก้วอัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต; เกษมสันต์ วิลาวรรณ
2559ลิขสิทธิ์มุกตลกภาณุวัฒน์ เรือนทองอัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต; จุมพล ภิญโญสินวัฒน์
Showing results 1 to 9 of 9

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback