DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author ปวริศร เลิศธรรมเทวี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2559การคุ้มครองผู้บริโภคจากการสำรองที่นั่งของสายการบินทางออนไลน์: ศึกษาเฉพาะกรณี สัญญาของผู้ให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำสายชล สงวนพันธ์ปวริศร เลิศธรรมเทวี; ชวลิต อัตถศาสตร์
2558การคุ้มครองรูปทรงผลิตภัณฑ์ในระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์น้ำหอมธนาภา ธนทรัพย์สินปวริศร เลิศธรรมเทวี; ตุล เมฆยงค์
2558การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำงานวรรณกรรมบนสื่อดิจิทัลหัทญา อัศวนิเวศน์ปวริศร เลิศธรรมเทวี; ปัจฉิมา ธนสันติ
2560การปกป้องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และเครื่องหมายการค้าไทยในต่างประเทศ: กรณีศึกษาซอสพริกศรีราชาเกียรติศักดิ์ สรรพคุณปวริศร เลิศธรรมเทวี; ปัจฉิมา ธนสันติ
2558ความสอดคล้องของกฎหมายนำเข้าซ้อนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภัคปภร สิทธิพิทยาปวริศร เลิศธรรมเทวี; กริชผกา บุญเฟื่อง
2558แนวทางการประเมินมูลค่าลิขสิทธิ์ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศจุฑามาศ ดีนวลพะเนาว์ปวริศร เลิศธรรมเทวี; วิชัย อริยะนันทกะ
2560แนวทางและรูปแบบของสัญญาการแบ่งปันผลประโยชน์ ที่เป็นธรรมจากการใช้ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยปวีณาภา กอวงษ์ปวริศร เลิศธรรมเทวี; กริชผกา บุญเฟื่อง
2558ปัญหาการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรณีปลาสลิดบางบ่อศุภกานต์ ศรีโสภาเจริญรัตน์ปวริศร เลิศธรรมเทวี
2560ปัญหาการสอบสวนกรณีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทางอิเล็กทรอนิกส์: อำนาจในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าพนักงานสอบสวนปฏิภาน ยืนทนต์ปวริศร เลิศธรรมเทวี; ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ
2560ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองของไทยในกรอบกฎหมายประชาคมอาเซียนฐิติรัตน์ สีเหมือนปวริศร เลิศธรรมเทวี; ชวลิต อัตถศาสตร์
2560ระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายไทย: ศึกษากรณีข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ดวงหทัย นาคเสวกปวริศร เลิศธรรมเทวี; ปัจฉิมา ธนสันติ
Showing results 1 to 11 of 11

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback