DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author มัลลิกา ผลอนันต์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2560กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จังหวัดกรุงเทพมหานครชัญญา ภัทรพิรุฬห์มัลลิกา ผลอนันต์; ปฐมา สตะเวทิน
2560การเปิดรับสื่อโฆษณาเกมกับพฤติกรรมการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือศุภณัฐ รัตนเสรีวงศ์มัลลิกา ผลอนันต์; อริชัย อรรคอุดม
2560การรับรู้ข้อมูลและพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครตรีวิชญ์ สถิตรักษ์วงศ์มัลลิกา ผลอนันต์; อริชัย อรรคอุดม
2557การวิเคราะห์ การพัฒนา และการประเมินผลการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชกนกวรรณ เขม้นงานมัลลิกา ผลอนันต์; พรรณี วิรุณานนท์
2558การศึกษาการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์กับการบริจาค กรณีศึกษา มูลนิธิเพื่อสุนัขยากไร้ ปี 2557วนิษา แก้วสุขมัลลิกา ผลอนันต์
2558การศึกษาช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรกับการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ซีเอสอาร์) ภายใต้โครงการ ทำดี ทำได้ ของพนักงานบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัดปิ่นทิพย์ เที่ยงตรงมัลลิกา ผลอนันต์
2560การศึกษาองค์ประกอบของความผูกพันทุ่มเทของนักศึกษาในการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก ที่มีต่อความภักดีและการบอกต่อปุณรภา ประดิษฐพงษ์มัลลิกา ผลอนันต์; สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
2561การสื่อสารในรูปแบบของสติ๊กเกอร์ไลน์แอพพลิเคชั่น กับการจดจำตราสินค้าของธนาคารกรุงเทพฌาลิสา ฤทธิธรรมกุลมัลลิกา ผลอนันต์
2559การแสวงหาข้อมูล ความไว้วางใจ และทัศนคติของผู้บริโภค ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อ และการแบ่งปันข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา www.zalora.co.thปภาวี ศรีวารีอริชัย อรรคอุดม; มัลลิกา ผลอนันต์
2559ความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการต่อการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปี 2559ศศิวิมล เหลืองอิงคะสุตมัลลิกา ผลอนันต์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ รูปแบบการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบหลากจอของคนชั้นกลางในเขตกรุงเทพมหานครภัทรพล เพิ่มทองอริชัย อรรคอุดม; มัลลิกา ผลอนันต์
2559เครื่องมือการสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศ ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครธนินนุช เงารังษีมัลลิกา ผลอนันต์
2558ทัศนคติของกลุ่มคนวัยทำงานที่มีต่อโฆษณาบนเว็บไซต์เฟซบุ๊คสิทธิณัฐ สุวรรณจินดามัลลิกา ผลอนันต์; สุนิสา ประวิชัย
2562บทบาทของเฟซบุ๊กในการประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันอาชญากรรมจุฬนี สว่างลาภวงศ์ธรรญธร ปัญญโสภณ; มัลลิกา ผลอนันต์
2562บทบาทของเฟซบุ๊กในการประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันอาชญากรรมจุฬนี สว่างลาภวงศ์ธรรญธร ปัญญโสภณ; มัลลิกา ผลอนันต์
2558ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์สำหรับกลุ่มเยาวชนของธุรกิจดนตรีในประเทศไทยสุทินา หิรัญประทีปมัลลิกา ผลอนันต์; สุนิสา ประวิชัย
2554ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นนักข่าวพลเมือง กรณีศึกษา โอเคเนชั่นบล็อก บริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)จิตตราภรณ์ สุจริตจิตรมัลลิกา ผลอนันต์
2558พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ของนักศึกษาหญิง ในเขตกรุงเทพมหานครปัทมพร คัมภีระมัลลิกา ผลอนันต์; สุนิสา ประวิชัย
2560พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเที่ยวไทยเท่ กับพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยพิจิตรา มงคลศรีพิพัฒน์มัลลิกา ผลอนันต์
2559อิทธิพลของสื่อออนไลน์กับพฤติกรรมการแต่งกายเสื้อผ้ามือสอง สไตล์วินเทจของวัยรุ่นไทยวิกุล เคางามภัทรภร สังขปรีชา; มัลลิกา ผลอนันต์
Showing results 1 to 20 of 20

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback