DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2554การพยากรณ์การตัดสินใจซื้อเครื่องเสียงภายในอาคารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดด้วยวิธีสมการถดถอยแบบพหุคูณชนิษฐา ลิ้มสนธิกุลวีระวุฒิ วัจนะพุกกะ
2554ดอกไม้แห้งอบหอม (pot pourri)เพ็ญศิริ ปัญญาสาโรจน์วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานของผู้บริโภคจากร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามกรอบแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB)ศศิวิมล บุญสุภาวีระวุฒิ วัจนะพุกกะ
2554แผนธุรกิจร้านอาหารชาบู ชาบู "Shabuya888"จิรัญญา ลีรุ่งเรืองวีระวุฒิ วัจนะพุกกะ
2554ร้านอาหารเนื้อย่าง-หมูย่าง "โนบิตะวนิดา สิงห์จาวลาวีระวุฒิ วัจนะพุกกะ
2554แรงจูงใจ และปัจจัยทางการตลาดบนเฟซบุค (Facebook) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ์วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ
Showing results 1 to 6 of 6

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback